GIH biblioteket

   
Sök i GIH bibliotekets katalog
Komihåglistan är tom

GIH biblioteket är Sveriges enda offentliga specialbibliotek inom ämnet idrott och hälsa. I vår katalog
kan du söka bland böcker, examensarbeten mm, särskilt inom ämnesområdena idrott, hälsa och fysisk aktivitet.
Tidskrifter söker du i vår tidskriftslista och artiklar i någon av våra databaser.