GIH biblioteket

   
Your basket is empty
select
select
Reset choices
Print page Your search resulted in 17 hits
  TitleYearMat. 
Data pager
Data pager
12
Hits per page:
PageSizeComboBox
select
 Lärares arbete med hälsa och fysisk aktivitet : en enkätstudie om lärares syn på sitt arbete med hälsa och daglig fysisk aktivitet
Frykenljung, Maria
Magasin Emi
2005Book or leaflet 1 av 1
 Från Lgr 69 till Lpo 94: [Examensarbete] : vad har hänt med idrottsämnet?
Johansson, Jennie
Magasin Specialarbeten
2002Book or leaflet 3 av 3
 Har Lpo 94 förändrat elevernas inställning till idrottslektionerna och hur ska idrottsläraren nå de uppsatta målen?: [Examensarbete]
Ternström, Jenny
Magasin Specialarbeten
2001Book or leaflet 3 av 3
 Rapport om friluftsverksamheten i skolan
Svenning, Stephan
Eabr
2001Book or leaflet 1 av 1
 Kartläggning av orienteringsundervisningen i Haninge och Tyresö kommun: [Examensarbete] : anser sig idrottslärarna leva upp till LPO 94's intentioner i årskurs 5?
Zetterström, Peter
Magasin Specialarbeten
2000Book or leaflet 3 av 3
 Den nya läroplanen Lpo 94: [Examensarbete] : och dess inverkan på idrottslärarnas arbetsvardag
Wallander, Lovisa
Magasin Specialarbeten
1999Book or leaflet 3 av 3
 Läroplanerna i praktiken : utvärdering av skolan 1998 avseende läroplanernas mål
Eab
1999Book or leaflet 1 av 1
 Regeringens proposition 1997/98:94 : läroplan för det obligatoriska skolväsendet, förskoleklassen och fritidshemmet m.m.
Magasin E
1998Book or leaflet 1 av 1
 Värdegrunden i Lpo 94 : en analys och tolkning [Examensarbete]
Carlsson, David
Magasin Specialarbeten
1998Book or leaflet 3 av 3
 Läroplan för det obligatoriska skolväsendet, förskoleklassen och fritidshemmet : Lpo 94, anpassad till att också omfatta förskoleklassen och fritidshemmet
Eab.02 1994 / Magasin Läroplaner
1998Book or leaflet 3 av 3