GIH biblioteket

   
Your basket is empty
select
select
Reset choices
Print page Your search resulted in 134 hits
  TitleYearMat. 
Data pager
Data pager
Hits per page:
PageSizeComboBox
select
 Hållbar bedömning : bildning, välbefinnande och utveckling i skolans bedömningsarbete
Eaa Hållbar
2021Book or leaflet 1 av 1
 Ren formativ bedömning : en ny bedömningspraktik
Lauvås, Per,
Eab Lauvås
2019Book or leaflet 0 av 1
 Att följa lärande : [Kurslitteratur] formativ bedömning i praktiken
Wiliam, Dylan
Kurslitteratur Wiliam / Kurslitteratur Wiliam REF
2019Book or leaflet 0 av 4
 Handbok till Att följa lärande : formativ bedömning i praktiken
Eab Handbok
2019Book or leaflet 1 av 1
 Att vilja veta : om utvärdering och pedagogisk bedömning i skolan
Eab Att
2019Book or leaflet 1 av 1
 Lärares bedömningsarbete : förhållningssätt, villkor, agens
Eaa Lärares
2018Book or leaflet 1 av 1
 Betyg och betygssättning
Eab Betyg
2018Book or leaflet 1 av 1
 Grading in physical education
Svennberg, Lena,
Eabr Svennberg
2017Book or leaflet 2 av 2
 Att sätta betyg : en berättelse från ett kollegierum
Wallberg, Helena,
Eab Wallberg
2017Book or leaflet 1 av 1
 Lärande bedömning / [Kurslitteratur]
Jönsson, Anders,
Kurslitteratur Jönsson / Kurslitteratur Jönsson REF
2017Book or leaflet 2 av 3