GIH biblioteket

   
Your basket is empty
select
select
Reset choices
Print page Your search resulted in 25 hits
  TitleYearMat. 
Data pager
Data pager
123
Hits per page:
PageSizeComboBox
select
 Från Kungl. Gymnastiska Centralinstitutet till Gymnastik- och idrottshögskolan : [Kurslitteratur] en betraktelse av de senaste 25 åren som del aven 200-årig historia
Kurslitteratur Från
2014Book or leaflet 3 av 3
 Studenter tar plats i SIH-projektet / [Artikel]
Brun Sundblad, Gunilla,
2013Article from serial 0 av 0
 Att bli en del av laget [Artikel]
Lundvall, Suzanne,
2012Article from serial 0 av 0
 Lärande i friluftsliv : [Kurslitteratur] perspektiv och ämnesdidaktiska exempel
Kurslitt REF / Kurslitteratur Lärande / Kurslitteratur Lärande
2011Book or leaflet 4 av 6
 Möte mellan tillgänglighet och hinder : [Artikel] en explorativ studie om lokala idrottsföreningars arbete med mångfald och muslimska flickors tankar om sitt idrottsdeltagande
Lundvall, Suzanne,
2011Part / Chapter 0 av 0
 Orka hela vägen [Elektronisk resurs] : Upplevd hälsa, idrotts- och träningsbakgrund bland studenter på en fysiskt inriktad yrkesutbildning.  Lärarstudenter GIH 2008 delrapport 1: 2009
2010Elektronic resource
 Idrott, mångfald och genus [Artikel] : hur blir svensk idrott mer färgrik och inkluderande?
Lundvall, Suzanne,
2009Article from serial 0 av 0
 Flickor och fysisk aktivitet [Artikel] : bilder av flickors och deras föräldrars skattning av fysisk aktivitet och inställning till idrott och hälsa
Meckbach, Jane,
2008Article from serial 0 av 0
 Lärandets form och innehåll [Artikel] : lärares och elevers uppfattning om lärande och kompetens inom ämnet idrott och hälsa, SIH 2001 till SIH 2007
Lundvall, Suzanne,
2008Article from serial 0 av 0
 Skolämnet Idrott och hälsas bidrag utifrån olika forskningsstudier Artikel : för vem och till vad?
Lundvall, Suzanne,
2008Article from serial 0 av 0