GIH biblioteket

   
Your basket is empty
select
select
Reset choices
Print page Your search resulted in 15 hits
  TitleYearMat. 
Data pager
Data pager
12
Hits per page:
PageSizeComboBox
select
 Physical activity and educational achievement : insights from exercise neuroscience
Vc Physical
2019Book or leaflet 0 av 1
 Visible learning for teachers : maximizing impact on learning
Hattie, John
Eaa Hattie
2012Book or leaflet 1 av 1
 Kan du springa dig till ett MVG? : [Examensarbete] : En undersökning om fysisk aktivitet och betyg
Lundström, Helena
Magasin Specialarbeten
2011Book or leaflet 2 av 2
 Synligt lärande : [Kurslitteratur] presentation av en studie om vad som påverkar elevers studieresultat
Håkansson, Jan
Kurslitteratur Håkansson
2011Book or leaflet 1 av 1
 School, learning and mental health : [Examensarbete] : a systematic review of aspects of school climate affecting mental health and positive academic outcomes
Bertills, Karin
Magasin Specialarbeten
2010Book or leaflet 2 av 2
 Genus och skolframgång i ämnet idrott och hälsa [Artikel]
Redelius, Karin,
2009Article from serial 0 av 0
 Får idrottande elever högre betyg?: [Examensarbete] : en fallstudie på tre samhällsvetenskapliga program för att visa eventuella samband mellan fysisk aktivitet och höga betyg
Haugen Pihl, Andreas
Magasin Specialarbeten
2008Book or leaflet 3 av 3
 Att sträva efter att erbjuda fysisk aktivitet räcker inte [Artikel]
Ericsson, Ingegerd,
2008Article from serial 0 av 0
 Flickor är bättre än pojkar!: [Examensarbete] : en kvantitativ studie gällande gymnasieelevers motivation till skolarbete ur ett socialt klass- och könsperspektiv
Forsberg, Kalle
Magasin Specialarbeten
2006Book or leaflet 3 av 3
 Sömn, motion & studieprestation: [Examensarbete] : finns det ett samband?
Lindesjö, Fabian
Magasin Specialarbeten
2005Book or leaflet 3 av 3