GIH biblioteket

   
Your basket is empty
select
select
Reset choices
Print page Your search resulted in 21 hits
  TitleYearMat. 
Data pager
Data pager
123
Hits per page:
PageSizeComboBox
select
 Fysisk aktivitet, inaktivitet och kapacitet hos gymnasieungdomar
Mikaelsson, Katarina,
Rb.6 Mikaelsson
2012Book or leaflet 1 av 1
 Elevers motivation till idrott och hälsa / [Examensarbete]
Zitek, Martin
Magasin Specialarbeten
2012Book or leaflet 2 av 2
 Idrott och Hälsa : [Examensarbete] : Gymnasieelevers upplevelser av idrottsämnet
Tarberg, Jennifer
Magasin Specialarbeten
2012Book or leaflet 2 av 2
 "Delta eller att inte delta?" : [Examensarbete] en komperativ studie om elevers inställning till idrottsämnet mellan studie- och yrkesprogram
Ericsson, Amaya
Magasin Specialarbeten
2011Book or leaflet 2 av 2
 Hårt att vara ung idag? : [Examensarbete] : en studie om gymnasieelevers psykiska hälsa i Storstockholm
Palmgren, Sofia
Magasin Specialarbeten
2011Book or leaflet 2 av 2
 CASIO–modellen vägen till välbefinnande? : [Examensarbete] : en interventionsstudie om den positiva psykologins påverkan på gymnasieelever
Granlund, Jesper
Magasin Specialarbeten
2011Book or leaflet 2 av 2
 ”Äta bör man, annars dör man. Äter gör man, ändå dör man”- fast senare : [Examensarbete] : En deskriptiv undersökning om gymnasieelevers kostvanor
Persson, Alexander
Magasin Specialarbeten
2011Book or leaflet 2 av 2
 ”Vi lärde oss om stress, men det mesta är bortglömt” : [Examensarbete] : en kvantitativ studie om vad som påverkar gymnasieungdomars upplevda hälsa
Gräns, Joakim
Magasin Specialarbeten
2010Book or leaflet 2 av 2
 Vilken kille är inte homofob? : [Examensarbete] : En kvalitativ studie om ungdomars syn på genus inom dans
Eklund, Johanna
Magasin Specialarbeten
2010Book or leaflet 2 av 2
 Olika motiv till samma ämne?! : [Examensarbete] : En studie om motivation till deltagande i Idrott och hälsa A bland gymnasieelever på studie- och yrkesförberedande program.
Samsioe, Carolina
Magasin Specialarbeten
2009Book or leaflet 2 av 2