GIH biblioteket

   
Your basket is empty
select
select
Reset choices
Print page Your search resulted in 188 hits
  TitleYearMat. 
Data pager
Data pager
Hits per page:
PageSizeComboBox
select
 Anti-doping – a legitimate effort? : elite athletes' perspectives on policy and practice
Qvarfordt, Anna,
Ohi Qvarfordt
2019Book or leaflet 2 av 2
 Vilka idrotts-, motions- och rekreationsanläggningar vill Stockholms stads invånare att staden ska satsa på? : en resultatredovisning bland mellanstadie-, högstadie- och gymnasieelever samt vuxna i Stockholms stad
Åkesson, Magnus
R.2 Åkesson
2015Book or leaflet 2 av 2
 African footballers in Sweden : race, immigration, and integration in the age of globalization
Scott, Carl-Gustaf
Rbb.7 Scott
2015Book or leaflet 0 av 1
 Man talar om jämställd idrott : om jämställdhetssamtal med manliga idrottsledare och förutsättningar för jämställd idrott
Kempe-Bergman, Matthis,
Rb.7 Kempe
2014Book or leaflet 3 av 3
 Mätinstrument för information om elevers upplevelser av lektioner i idrott och hälsa / [Artikel]
Kubiak, Claudia
2014Part / Chapter 0 av 0
 Unga i och om framtidens idrottsorganisering
Hedenborg, Susanna,
Rb:oa Hedenborg
2013Book or leaflet 1 av 1
 Idrottslärares syn på genus inom idrott och hälsa : [Examensarbete] : I relation till könsmönster, innehåll och betyg
Eriksson, Olle
Magasin Specialarbeten
2012Book or leaflet 2 av 2
 Varför är det så lite dans i skolan? : [Examensarbete] : en studie om elevers förhållningssätt till dans i skolan
Vahlberg, Emma
Magasin Specialarbeten
2012Book or leaflet 2 av 2
 Att tala är visst guld! : [Examensarbete] : stammande individers attityd till stamning
Bergkvist, Karin
Magasin Specialarbeten
2012Book or leaflet 2 av 2
 Makt och ordning i skolan : [Examensarbete] : En studie om maktrelationer och ordningsbetyg ur barns perspektiv
Elmén, Eva
Magasin Specialarbeten
2012Book or leaflet 2 av 2