GIH biblioteket

   
 
Dual careers of Swedish university student-athletes [Elektronisk resurs] a synthesis of holistic developmental and ecological approaches
Your basket is empty
Vis
Main Entry - Personal Name
Title Statement
 • Dual careers of Swedish university student-athletes [Elektronisk resurs] a synthesis of holistic developmental and ecological approaches
Varying Form of Title
 • Elitidrottande studenters dubbla karriärer på högskolenivå i Sverige En syntes av holistiskt utvecklings- och ekologiskt perspektiv
Publication, Distribution, etc. (Imprint)
 • Halmstad University Press, Halmstad : 2021
Physical Description
 • 88
General Note
 • Ekonomie doktorsexamen
 • degree of Doctor in Philosophy
Dissertation Note
 • Doktorsavhandling (sammanfattning) Halmstad: Högskolan i Halmstad, 2021
Summary, etc
 • The Swedish dual career (DC) system has a history of providing support at the gymnasium/upper secondary level since the early 1970s. Since 2012, there has been a call from the European Union to member states to develop a support provision throughout athletes’ DCs based on national research. In 2015, the Swedish DC system was expanded to include the university level. Completed in parallel with this development, the aim of this PhD Project has been to study the DC experiences of Swedish university student-athletes from the holistic developmental and the holistic ecological approaches, and to develop a framework for DC support at university level in Sweden. The dissertation is designed as a collection of four studies, with one article per study. In Study I (part of the Erasmus+ project Gold in Education and Elite Sport; GEES), Swedish university student-athletes’ personal resources and coping strategies, known also as DC competences, are explored in relation to challenging DC scenarios (e.g., Miss days of study). Findings for example showed a general need to develop competences to cope successfully with the DC. In Study II the move from exploring demands across student-athletes’ levels of development to integration of demands in DC scenarios, as initiated in the GEES-project, was continued. Semi-structured interviews were conducted with six student-athletes with the aim to identify DC scenarios that influenced university student-athletes’ DC balance and factors involved in the coping process. Seven scenarios were identified. An updated definition of DC scenarios and their taxonomy was suggested. Study III (part of the Erasmus+ project Ecology of Dual Career) shifted the attention from the individual to the environment and explored the features of a successful DC development environment (DCDE) at a Swedish university from the holistic ecological approach. The structure and key relationships in the DCDE, for example, coach-to-student-athlete, and the factors influencing the DCDE effectiveness, for example, a DC-support team with a shared DC philosophy, were described.Study IV combined the holistic ecological and holistic developmental approaches through a mixed-methods case study to describe how a DCDE at a Scandinavian university facilitated their student-athletes’ DC transition. The findings suggested that effective DCDEs work to meet student-athletes’ needs by helping them to develop DC competences to create and maintain an optimal DC balance.This PhD Project contributes to the DC research and assistance within the athlete career sport psychology discourse and to the knowledge basis for the continued development of the Swedish DC system. Derived from Studies I-IV and related research, the DC assistance (DCA) framework is presented integrating whole person, whole career, and whole environment perspectives. The DCA framework is aimed at guiding professional DC practice towards helping student-athletes develop and maintain optimal DC balance to facilitate their striving for career excellence, and by means contribute to more sustainable DCs for student-athletes across Swedish sports universities.
 • Sedan 1970-talet finns i Sverige ett system på gymnasienivå för att stötta idrottares dubbla karriärer (DK), dvs., idrottares kombination av elitidrott och studier. Sedan 2012 finns en uppmaning från EU kommissionen till medlemsländer att utveckla stödet för idrottares dubbla karriärer baserat på nationell forskning. Det svenska systemet för dubbla karriärer expanderades 2015 till att även inkludera högre utbildning, genom Riksidrottsuniversitet och Elitidrottsvänliga lärosäten. Avhandlingsprojektet har genomförts parallellt med denna utveckling och syftat till att studera upplevelsen hos elitidrottande högskolestudenter från ett holistiskt utvecklingsperspektiv och ett holistiskt ekologiskt perspektiv, samt utveckla en modell för DK-stöd på högskolenivå i Sverige. Projektet är designat som en sammanläggningsavhandling med fyra studier och en artikel per studie. I studie I (del av Erasmus+ projektet "Gold in Education and Elite Sport"; GEES) utforskas elitidrottande högskolestudenters personliga resurser och copingstrategier, även kända som DK-kompetenser, i relation till utmanande DK-scenarier (t ex. missa viktiga dagar i skolan). Resultaten visade till exempel att elitidrottande studenter upplevde ett allmänt behov av att utveckla DK-kompetenser för att framgångsrikt hantera sin dubbla karriär. I studie II fortsätter den förflyttning av perspektiv som påbörjades i GEES-projektet med att integrera, snarare än att separera, krav från elitidrottares olika utvecklingsnivåer i DK-scenarier. Semi-strukturerade intervjuer med sex student-idrottare genomfördes med syftet att identifiera DK-scenarier som påverkade elitidrottande högskolestudenters balans i den dubbla karriären samt faktorer i coping-processen. Sju scenarier identifierades. En uppdaterad definition och taxonomi för DK-scenarier föreslås. Studie III (del av Erasmus+ projektet "Ecology of Dual Career") skiftar fokus från individen till utvecklingsmiljön och undersöker egenskaper i en framgångsrik utvecklingsmiljö för dubbla karriärer vid ett svenskt lärosäte utifrån ett holistiskt ekologiskt perspektiv. Utvecklingsmiljön beskrivs utifrån dess struktur och nyckelrelationer (t ex. tränare-till-elitidrottande student) samt faktorer som bidrar till miljöns effektivitet (t ex. ett DK-stödteam som delar en filosofi om hur de ger stöd). Studie IV kombinerar ett holistiskt ekologiskt och ett holistiskt utvecklingsperspektiv genom en fallstudie med mixad metod för att beskriva hur en utvecklingsmiljö för dubbla karriärer vid ett skandinaviskt lärosäte främjade elitidrottande studenters övergång och anpassning under första läsåret. Resultaten tyder på att en effektiv utvecklingsmiljö för dubbla karriärer arbetar för att möta elitidrottande studenters behov genom att hjälpa dem att utveckla DK-kompetenser för att skapa och upprätthålla en optimal balans i den dubbla karriären. Avhandlingen bidrar till diskursen om dubbla karriärer som utvecklats inom forskningsområdet idrottares karriärutveckling i idrottspsykologi, och till kunskapsbasen för den fortsatta utvecklingen av systemet för dubbla karriärer i Sverige. Med bas i genomförda studier och relaterad forskning presenteras en modell för DK-stöd som sammanför ett helhetsperspektiv på individen, karriären och utvecklingsmiljön. Stödmodellen ämnar guida professionellt DK-stöd mot att hjälpa elitidrottande studenter att utveckla och upprätthålla en optimal balans in den dubbla karriären, för att främja deras strävan mot en hälsosam, framgångsrik och långvarig karriär inom idrotten och livet som helhet. På detta sätt möjliggörs mer hållbara dubbla karriärer för elitidrottande studenter vid svenska lärosäte.
Index Term - Uncontrolled
Supplement Parent Entry
 • channel record IMP(SE-LIBR)l4x7qcgx2w07z84
Additional Physical Form Entry
 • Linnér, Lukas Dual careers of Swedish university student-athletes ISBN 9789188749697
ISBN
 • 9789188749703
Waiting
 • 0 (0)
*00010092cmi a22006857a 4500
*00167729
*00520211025105530.0
*007c |||  |||||
*008211013s2021  sw |||||om||||000 0|eng|c
*020 $a9789188749703
*020 $z9789188749697
*0247 $ahttp://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:hh:diva-45719$2uri
*0247 $aurn:nbn:se:hh:diva-45719$2urn
*035 $a(SE-LIBR)0dmhq7jwxfm3sm5v
*040 $aS$dHal$ea
*041 $aeng
*08204$a796$222 (machine generated)
*084 $aRb$2kssb/8
*1001 $aLinnér, Lukas,$d1985-$4aut$0https://libris.kb.se/l09jll5rj3phsgqd#it
*24510$aDual careers of Swedish university student-athletes$h[Elektronisk resurs]$ba synthesis of holistic developmental and ecological approaches
*2461 $aElitidrottande studenters dubbla karriärer på högskolenivå i Sverige$bEn syntes av holistiskt utvecklings- och ekologiskt perspektiv
*264 1$aHalmstad :$bHalmstad University Press,$c2021
*300 $a88
*336 $atext$btxt$2rdacontent
*500 $aEkonomie doktorsexamen
*500 $adegree of Doctor in Philosophy
*502 $aDoktorsavhandling (sammanfattning) Halmstad: Högskolan i Halmstad, 2021
*506 $agratis
*520 $aThe Swedish dual career (DC) system has a history of providing support at the gymnasium/upper secondary level since the early 1970s. Since 2012, there has been a call from the European Union to member states to develop a support provision throughout athletes’ DCs based on national research. In 2015, the Swedish DC system was expanded to include the university level. Completed in parallel with this development, the aim of this PhD Project has been to study the DC experiences of Swedish university student-athletes from the holistic developmental and the holistic ecological approaches, and to develop a framework for DC support at university level in Sweden. The dissertation is designed as a collection of four studies, with one article per study. In Study I (part of the Erasmus+ project Gold in Education and Elite Sport; GEES), Swedish university student-athletes’ personal resources and coping strategies, known also as DC competences, are explored in relation to challenging DC scenarios (e.g., Miss days of study). Findings for example showed a general need to develop competences to cope successfully with the DC. In Study II the move from exploring demands across student-athletes’ levels of development to integration of demands in DC scenarios, as initiated in the GEES-project, was continued. Semi-structured interviews were conducted with six student-athletes with the aim to identify DC scenarios that influenced university student-athletes’ DC balance and factors involved in the coping process. Seven scenarios were identified. An updated definition of DC scenarios and their taxonomy was suggested. Study III (part of the Erasmus+ project Ecology of Dual Career) shifted the attention from the individual to the environment and explored the features of a successful DC development environment (DCDE) at a Swedish university from the holistic ecological approach. The structure and key relationships in the DCDE, for example, coach-to-student-athlete, and the factors influencing the DCDE effectiveness, for example, a DC-support team with a shared DC philosophy, were described.Study IV combined the holistic ecological and holistic developmental approaches through a mixed-methods case study to describe how a DCDE at a Scandinavian university facilitated their student-athletes’ DC transition. The findings suggested that effective DCDEs work to meet student-athletes’ needs by helping them to develop DC competences to create and maintain an optimal DC balance.This PhD Project contributes to the DC research and assistance within the athlete career sport psychology discourse and to the knowledge basis for the continued development of the Swedish DC system. Derived from Studies I-IV and related research, the DC assistance (DCA) framework is presented integrating whole person, whole career, and whole environment perspectives. The DCA framework is aimed at guiding professional DC practice towards helping student-athletes develop and maintain optimal DC balance to facilitate their striving for career excellence, and by means contribute to more sustainable DCs for student-athletes across Swedish sports universities.
*520 $aSedan 1970-talet finns i Sverige ett system på gymnasienivå för att stötta idrottares dubbla karriärer (DK), dvs., idrottares kombination av elitidrott och studier. Sedan 2012 finns en uppmaning från EU kommissionen till medlemsländer att utveckla stödet för idrottares dubbla karriärer baserat på nationell forskning. Det svenska systemet för dubbla karriärer expanderades 2015 till att även inkludera högre utbildning, genom Riksidrottsuniversitet och Elitidrottsvänliga lärosäten. Avhandlingsprojektet har genomförts parallellt med denna utveckling och syftat till att studera upplevelsen hos elitidrottande högskolestudenter från ett holistiskt utvecklingsperspektiv och ett holistiskt ekologiskt perspektiv, samt utveckla en modell för DK-stöd på högskolenivå i Sverige. Projektet är designat som en sammanläggningsavhandling med fyra studier och en artikel per studie. I studie I (del av Erasmus+ projektet "Gold in Education and Elite Sport"; GEES) utforskas elitidrottande högskolestudenters personliga resurser och copingstrategier, även kända som DK-kompetenser, i relation till utmanande DK-scenarier (t ex. missa viktiga dagar i skolan). Resultaten visade till exempel att elitidrottande studenter upplevde ett allmänt behov av att utveckla DK-kompetenser för att framgångsrikt hantera sin dubbla karriär. I studie II fortsätter den förflyttning av perspektiv som påbörjades i GEES-projektet med att integrera, snarare än att separera, krav från elitidrottares olika utvecklingsnivåer i DK-scenarier. Semi-strukturerade intervjuer med sex student-idrottare genomfördes med syftet att identifiera DK-scenarier som påverkade elitidrottande högskolestudenters balans i den dubbla karriären samt faktorer i coping-processen. Sju scenarier identifierades. En uppdaterad definition och taxonomi för DK-scenarier föreslås. Studie III (del av Erasmus+ projektet "Ecology of Dual Career") skiftar fokus från individen till utvecklingsmiljön och undersöker egenskaper i en framgångsrik utvecklingsmiljö för dubbla karriärer vid ett svenskt lärosäte utifrån ett holistiskt ekologiskt perspektiv. Utvecklingsmiljön beskrivs utifrån dess struktur och nyckelrelationer (t ex. tränare-till-elitidrottande student) samt faktorer som bidrar till miljöns effektivitet (t ex. ett DK-stödteam som delar en filosofi om hur de ger stöd). Studie IV kombinerar ett holistiskt ekologiskt och ett holistiskt utvecklingsperspektiv genom en fallstudie med mixad metod för att beskriva hur en utvecklingsmiljö för dubbla karriärer vid ett skandinaviskt lärosäte främjade elitidrottande studenters övergång och anpassning under första läsåret. Resultaten tyder på att en effektiv utvecklingsmiljö för dubbla karriärer arbetar för att möta elitidrottande studenters behov genom att hjälpa dem att utveckla DK-kompetenser för att skapa och upprätthålla en optimal balans i den dubbla karriären. Avhandlingen bidrar till diskursen om dubbla karriärer som utvecklats inom forskningsområdet idrottares karriärutveckling i idrottspsykologi, och till kunskapsbasen för den fortsatta utvecklingen av systemet för dubbla karriärer i Sverige. Med bas i genomförda studier och relaterad forskning presenteras en modell för DK-stöd som sammanför ett helhetsperspektiv på individen, karriären och utvecklingsmiljön. Stödmodellen ämnar guida professionellt DK-stöd mot att hjälpa elitidrottande studenter att utveckla och upprätthålla en optimal balans in den dubbla karriären, för att främja deras strävan mot en hälsosam, framgångsrik och långvarig karriär inom idrotten och livet som helhet. På detta sätt möjliggörs mer hållbara dubbla karriärer för elitidrottande studenter vid svenska lärosäte.
*650 7$aProfessionell idrott$2sao
*650 7$aHögskoleutbildning$2sao
*650 0$aEducation, Higher
*650 0$aProfessional sports
*651 7$aSverige$0https://id.kb.se/term/sao/Sverige$2sao
*653 $aKarriär
*653 $aHögskoleutbildning
*653 $aElitidrottare
*653 $aElitidrott
*77208$ichannel record$wIMP(SE-LIBR)l4x7qcgx2w07z84
*7760 $aLinnér, Lukas$tDual careers of Swedish university student-athletes$z9789188749697$wIMP(SE-LIBR)n2clsrhwlxb5c2ph
*85640$uhttp://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:hh:diva-45719
*85640$uhttp://hh.diva-portal.org/smash/get/diva2:1601921/FULLTEXT02
^
No reviews exists for this book.
Click here to be the first to write a review.
Vis