GIH biblioteket

   
 
Hållbart ledarskap [Elektronisk resurs] baserat på ett enkelt verktyg för ökad självreflektion och self-compassion
Your basket is empty
Vis
Main Entry - Personal Name
Title Statement
 • Hållbart ledarskap [Elektronisk resurs] baserat på ett enkelt verktyg för ökad självreflektion och self-compassion
Publication, Distribution, etc. (Imprint)
 • Riksidrottsförbundet, RF, Stockholm : 2020
Physical Description
 • 39
Series Statement
Summary, etc
 • Elittränares förutsättningar och resurser kan variera stort beroende på vilken idrott de arbetar i. Däremot är elitidrottens kärna att skapa resultat, prestationsutveckling och att sträva efter segrar gemensam för alla elittränare, vilket skapar en komplex och krävande arbetsmiljö. De senaste åren har utbrändhet bland tränare och ledare studerats i allt större utsträckning, vilket har ökat kunskapen om det ohållbara i ledarrollen. Stress och utbrändhet bidrar till omsättning av tränare och ledare och påverkar även idrottare och deras prestationer. Sammantaget visar det på ett tomrum värt att undersöka: Vad kan bidra till och främja en hållbar karriär som tränare och ledare inom elitidrotten? Det primära syftet med studien som legat till grund för den här rapporten har varit att testa ett verktyg som syftar till att främja hållbart ledarskap. Verktyget har utvecklats i ett praktiknära samarbete med elittränare sedan 2016. Det baseras på en SMS-dagbok som skapat ett stort engagemang med 98–100 procent svarsfrekvens bland elittränare. Preliminära resultat från uppföljningar efter sex och tolv månader visar effekter i form av beteendeförändringar som främjar välbefinnande och hållbarhet med tydlig anknytning till self-compassion (självmedkänsla). I den här rapporten kommer vi främst att lägga fokus på att beskriva verktyget och vilka effekter, på kort och lång sikt, det haft för 18 landslagstränare inom Svenska Simförbundet. Under våren 2019 genomförde elittränarna en SMS-dagbok som innehöll en kort och enkel mindfulness-övning i form av en daglig paus för reflektion i åtta sammanhängande veckor. Dessutom genomfördes en efterföljande fokusgrupp, självskattningar på Self-Compassion Scale Short Form vid tre tillfällen samt en skriftlig uppföljning efter sex månader. I denna studie skapade SMS-dagboken utrymme för elittränarna att stanna upp i vardagen, vilket bidrog till ökad självreflektion och självkännedom samt tydliggjorde vad de mår bra av och vad de värdesätter i livet. Uppföljningarna efter sex månader visade på bestående effekter, framför allt i form av ökad självreflektion och självkännedom samt en ökning av self-compassion utifrån självskattade data. Då det är en liten grupp ska detta tolkas med försiktighet. Utifrån våra resultat föreslår vi att fler testar SMS-dagboken inom olika idrotter, dels för att undersöka vad SMS-dagboken med paus för reflektion kan bidra med, dels för att få en djupare förståelse för relationen mellan självreflektion, self-compassion och hållbart ledarskap. Vidare ser vi ett behov av att se över vilka stödsystem som finns för elittränare samt hur föreningar, förbund och de stora organisationerna kan skapa förutsättningar för ett hållbart ledarskap ur ett långsiktigt perspektiv. Avslutningsvis ger vi konkreta tips för hur man kan använda det här enkla verktyget   i den egna verksamheten för att stärka ett hållbart ledarskap.
Index Term - Uncontrolled
Added Entry - Personal Name
Additional Physical Form Entry
 • Annat format ISBN 9789187385285
Waiting
 • 0 (0)
*00005208nmi a22005053a 4500
*00154820
*00520201118165215.0
*007c |||  |||||
*008201118s2020  sw |||||o||||o000 ||swe|c
*020 $z9789187385285
*024 $ahttp://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:gih:diva-6379$2uri
*024 $aurn:nbn:se:gih:diva-6379$2urn
*035 $a(SE-LIBR)hvt169klfb2z0408
*040 $aS$ea
*041 $aswe
*084 $aRb
*100 $aHägglund, Karin$4aut
*24510$aHållbart ledarskap$h[Elektronisk resurs]$bbaserat på ett enkelt verktyg för ökad självreflektion och self-compassion
*264 1$aStockholm :$bRiksidrottsförbundet, RF,$c2020
*300 $a39
*490 $aFOU-rapport
*506 $agratis
*520 $aElittränares förutsättningar och resurser kan variera stort beroende på vilken idrott de arbetar i. Däremot är elitidrottens kärna att skapa resultat, prestationsutveckling och att sträva efter segrar gemensam för alla elittränare, vilket skapar en komplex och krävande arbetsmiljö. De senaste åren har utbrändhet bland tränare och ledare studerats i allt större utsträckning, vilket har ökat kunskapen om det ohållbara i ledarrollen. Stress och utbrändhet bidrar till omsättning av tränare och ledare och påverkar även idrottare och deras prestationer. Sammantaget visar det på ett tomrum värt att undersöka: Vad kan bidra till och främja en hållbar karriär som tränare och ledare inom elitidrotten? Det primära syftet med studien som legat till grund för den här rapporten har varit att testa ett verktyg som syftar till att främja hållbart ledarskap. Verktyget har utvecklats i ett praktiknära samarbete med elittränare sedan 2016. Det baseras på en SMS-dagbok som skapat ett stort engagemang med 98–100 procent svarsfrekvens bland elittränare. Preliminära resultat från uppföljningar efter sex och tolv månader visar effekter i form av beteendeförändringar som främjar välbefinnande och hållbarhet med tydlig anknytning till self-compassion (självmedkänsla). I den här rapporten kommer vi främst att lägga fokus på att beskriva verktyget och vilka effekter, på kort och lång sikt, det haft för 18 landslagstränare inom Svenska Simförbundet. Under våren 2019 genomförde elittränarna en SMS-dagbok som innehöll en kort och enkel mindfulness-övning i form av en daglig paus för reflektion i åtta sammanhängande veckor. Dessutom genomfördes en efterföljande fokusgrupp, självskattningar på Self-Compassion Scale Short Form vid tre tillfällen samt en skriftlig uppföljning efter sex månader. I denna studie skapade SMS-dagboken utrymme för elittränarna att stanna upp i vardagen, vilket bidrog till ökad självreflektion och självkännedom samt tydliggjorde vad de mår bra av och vad de värdesätter i livet. Uppföljningarna efter sex månader visade på bestående effekter, framför allt i form av ökad självreflektion och självkännedom samt en ökning av self-compassion utifrån självskattade data. Då det är en liten grupp ska detta tolkas med försiktighet. Utifrån våra resultat föreslår vi att fler testar SMS-dagboken inom olika idrotter, dels för att undersöka vad SMS-dagboken med paus för reflektion kan bidra med, dels för att få en djupare förståelse för relationen mellan självreflektion, self-compassion och hållbart ledarskap. Vidare ser vi ett behov av att se över vilka stödsystem som finns för elittränare samt hur föreningar, förbund och de stora organisationerna kan skapa förutsättningar för ett hållbart ledarskap ur ett långsiktigt perspektiv. Avslutningsvis ger vi konkreta tips för hur man kan använda det här enkla verktyget   i den egna verksamheten för att stärka ett hållbart ledarskap.
*650 7$aSocial Sciences$2hsv
*650 7$aPsychology$2hsv
*650 7$aSamhällsvetenskap$2hsv
*650 7$aPsykologi$2hsv
*650 7$aSamhällsvetenskap/Humaniora$2gih
*650 7$aSocial Sciences/Humanities$2gih
*653 $aLedarskap
*653 $aTränare
*653 $aIdrottsträning
*653 $aPsykologi
*653 $aTränares arbetssituation
*653 $aSjälvkännedom
*653 $aStresshantering
*653 $aArbetsmiljö
*700 $aKenttä, Göran,$d1965-$4aut
*77608$iAnnat format$z9789187385285
*85640$uhttp://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:gih:diva-6379
*85640$uhttp://gih.diva-portal.org/smash/get/diva2:1501668/FULLTEXT01
^
No reviews exists for this book.
Click here to be the first to write a review.
Vis