GIH biblioteket

   
 
Movement strategies and dynamic knee control after anterior cruciate ligament injury a three-dimensional biomechanical analysis
Your basket is empty
Vis
Main Entry - Personal Name
Title Statement
 • Movement strategies and dynamic knee control after anterior cruciate ligament injury a three-dimensional biomechanical analysis
Publication, Distribution, etc. (Imprint)
 • Umeå University, 2019
Physical Description
 • 88 sidor illustrationer
Series Statement
 • N.S., 2040
Series Added Entry - Uniform Title
General Note
 • Medicine doktorsexamen
 • Doctor medicinae
 • doctorat en médecine
 • Doctor of Philosophy (PhD)
Dissertation Note
 • Diss. (sammanfattning) Umeå : Umeå universitet, 2019
Summary, etc
 • Bakgrund: Främre korsbandsskada (ACL-skada) är en vanlig idrottsskada som huvudsakligen uppstår i situationer utan kontakt med annan spelare till följd aven tillfälligt dålig rörelsekontroll. Utvärdering av rörelsekvalitet under idrottsliknande tester behövs för att bättre förstå hur risken för ACL-skador och återskador kan minskas. Denna avhandling är inriktad på rörelsekvalitet efter ACL-skada och behandlar utveckling samt utvärdering av ett nytt standardiserat sidohopp (SRSH). Tillförlitlighet och överensstämmelse av ledvinklar och moment utvärderas och jämförs mellan personer med och utan ACL-skada, mellan personer med olika atletbakgrund, samt mellan olika hopptester. Metoder: Denna avhandling omfattar fem studier, vilka är baserade på två separata datasamlingar utförda i ett rörelsesanalyslaboratorium. Studie I är en långtidsuppföljning av personer med ACL-skada behandlade både med och utan ACL-rekonstruktion, vilka jämförs med knäfriska kontroller (totala N = 99, 35-63 år). Studie II-V inkluderade personer med ACL-rekonstruktion, knäfriska kontroller och elitatleter (totala N = 79, 17-34 år). Ett rörelseanalyssystem synkroniserat med kraftplattor och ytelektromyografi registrerade bål, höft och knävinklar och moment, samt lårmuskelaktivitet under enbenshopp (på längden, på höjden, samt SRSH). Även nya utfallsmått som utvärderar knäets robusthet under rörelse analyserades med helixvinklar från intervaller av knärörelse på 10˚. Resultat: I genomsnitt 23 år efter ACL-skada utförde båda grupperna ett enbenshopp på höjden med olika ledvinklar, både jämfört med kontroller samt deras oskadade ben. De yngre ACL-skadade personerna och kontrollerna visade generellt utmärkt tillförlitlighet och överensstämmelse av ledvinklar och moment under SRSH. Dessa utfallsmått skiljde sig mellan grupperna och mellan benen för ACL-skadade personer, trots att lika resultat av knäets robusthet samt acceptabla knäfunktionsresultat visades. Kurvanalyser visade även på skillnader mellan atleter och icke-atleter, främst med större höftmoment för atleter, trots lika resultat av knäets robusthet. Den första landningen i SRSH visade större knävinklar och moment som anses belasta ACL jämfört med övriga landningar. Slutsatser: Personer med ACL-skada, oavsett om de behandlats med ACLrekonstruktion eller ej, verkar tillämpa rörelsestrategier för att hantera landningar från enbenshopp genom att minska belastningen på knäleden, troligen för att bevara knäets robusthet. I klinik bör ett större fokus läggas på bål och höftrörelser vid utvärdering av rörelsekvaliteten efter ACL-skada. Detta för att minska risken för framtida skador på grund av rörelsekompensation. Vidare förbättrar idrottsträning på hög nivå troligen förmågan att upprätthålla knäets robusthet samtidigt som utförandet av sidohoppstester blir effektivare genom ett ökat engagemang av höften. Slutligen bör sidhoppslandningar användas vid utvärdering och korrigering av landningsmekanik för en förbättrad knäkontroll.
Index Term - Uncontrolled
Added Entry - Personal Name
Added Entry - Corporate Name
Supplement Parent Entry
 • channel record IMP(SE-LIBR)tc5g1zj51493sl0
Found in
 • Värdpublikation
Additional Physical Form Entry
 • Även utgiven tryckt Movement strategies and dynamic knee control after anterior cruciate ligament injury ISBN 9789178550661
Waiting
 • 0 (0)
*00009665cmi a22008297i 4500
*00154548
*00520190612103937.0
*007c |||  |||||
*008190525s2019  sw |||||om|||o000 ||eng|c
*020 $z9789178550661 (print)
*0247 $ahttp://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:umu:diva-159136$2uri
*0247 $aurn:nbn:se:umu:diva-159136$2urn
*035 $a(SE-LIBR)w633d3vbtzwvxv23
*040 $aMimerProd$bswe$dQm$ei$erda
*0410 $aeng
*08204$a612.76$223/swe
*084 $aVen$2kssb/8 (machine generated)
*1001 $aMarkström, Jonas,$d1985-$4aut$0https://libris.kb.se/4fdd0rgs26qzz6t2#it
*24510$aMovement strategies and dynamic knee control after anterior cruciate ligament injury$ba three-dimensional biomechanical analysis /$cJonas Markström.
*264 1$bUmeå University,$c2019
*300 $a88 sidor$billustrationer
*336 $atext$btxt$2rdacontent
*337 $acomputer$bc$2rdamedia
*338 $aonline resource$bcr$2rdacarrier
*4901 $aUmeå University medical dissertations,$x0346-6612 ;$vN.S., 2040
*500 $aMedicine doktorsexamen
*500 $aDoctor medicinae
*500 $adoctorat en médecine
*500 $aDoctor of Philosophy (PhD)
*502 $aDiss. (sammanfattning) Umeå : Umeå universitet, 2019
*506 $agratis
*520 $aBakgrund: Främre korsbandsskada (ACL-skada) är en vanlig idrottsskada som huvudsakligen uppstår i situationer utan kontakt med annan spelare till följd aven tillfälligt dålig rörelsekontroll. Utvärdering av rörelsekvalitet under idrottsliknande tester behövs för att bättre förstå hur risken för ACL-skador och återskador kan minskas. Denna avhandling är inriktad på rörelsekvalitet efter ACL-skada och behandlar utveckling samt utvärdering av ett nytt standardiserat sidohopp (SRSH). Tillförlitlighet och överensstämmelse av ledvinklar och moment utvärderas och jämförs mellan personer med och utan ACL-skada, mellan personer med olika atletbakgrund, samt mellan olika hopptester. Metoder: Denna avhandling omfattar fem studier, vilka är baserade på två separata datasamlingar utförda i ett rörelsesanalyslaboratorium. Studie I är en långtidsuppföljning av personer med ACL-skada behandlade både med och utan ACL-rekonstruktion, vilka jämförs med knäfriska kontroller (totala N = 99, 35-63 år). Studie II-V inkluderade personer med ACL-rekonstruktion, knäfriska kontroller och elitatleter (totala N = 79, 17-34 år). Ett rörelseanalyssystem synkroniserat med kraftplattor och ytelektromyografi registrerade bål, höft och knävinklar och moment, samt lårmuskelaktivitet under enbenshopp (på längden, på höjden, samt SRSH). Även nya utfallsmått som utvärderar knäets robusthet under rörelse analyserades med helixvinklar från intervaller av knärörelse på 10˚. Resultat: I genomsnitt 23 år efter ACL-skada utförde båda grupperna ett enbenshopp på höjden med olika ledvinklar, både jämfört med kontroller samt deras oskadade ben. De yngre ACL-skadade personerna och kontrollerna visade generellt utmärkt tillförlitlighet och överensstämmelse av ledvinklar och moment under SRSH. Dessa utfallsmått skiljde sig mellan grupperna och mellan benen för ACL-skadade personer, trots att lika resultat av knäets robusthet samt acceptabla knäfunktionsresultat visades. Kurvanalyser visade även på skillnader mellan atleter och icke-atleter, främst med större höftmoment för atleter, trots lika resultat av knäets robusthet. Den första landningen i SRSH visade större knävinklar och moment som anses belasta ACL jämfört med övriga landningar. Slutsatser: Personer med ACL-skada, oavsett om de behandlats med ACLrekonstruktion eller ej, verkar tillämpa rörelsestrategier för att hantera landningar från enbenshopp genom att minska belastningen på knäleden, troligen för att bevara knäets robusthet. I klinik bör ett större fokus läggas på bål och höftrörelser vid utvärdering av rörelsekvaliteten efter ACL-skada. Detta för att minska risken för framtida skador på grund av rörelsekompensation. Vidare förbättrar idrottsträning på hög nivå troligen förmågan att upprätthålla knäets robusthet samtidigt som utförandet av sidohoppstester blir effektivare genom ett ökat engagemang av höften. Slutligen bör sidhoppslandningar användas vid utvärdering och korrigering av landningsmekanik för en förbättrad knäkontroll.
*650 2$aPhysical Therapy Modalities
*650 2$aAnterior cruciate ligament injuries$xsurgery
*650 2$aAnterior cruciate ligament reconstruction$xrehabilitation
*650 2$aKnee joint$xphysiopathology
*653 $aFrämre korsbandsskada
*653 $aIdrottsskador
*655 7$agovernment publication$2marcgt
*7001 $aHäger, Charlotte K.,$d1962-$4ths
*7001 $aTengman, Eva,$d1975-$4ths
*7001 $aGrip, Helena$4ths
*7001 $aSchelin, Lina$4ths
*7001 $aRichards, Jim$4opn
*7102 $aUmeå universitet.$bInstitutionen för samhällsmedicin och rehabilitering$4pbl$0324389
*77210$ichannel record$wIMP(SE-LIBR)tc5g1zj51493sl0
*7730 $iVärdpublikation
*77608$iÄven utgiven tryckt$tMovement strategies and dynamic knee control after anterior cruciate ligament injury$z9789178550661
*830 0$aUmeå University medical dissertations,$x0346-6612 ;$vN.S., 2040
*85640$uhttp://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:umu:diva-159136$zFritt tillgänglig via Umeå universitet
*85640$uhttp://umu.diva-portal.org/smash/get/diva2:1316596/FULLTEXT02$zFritt tillgänglig via Umeå universitet
^
No reviews exists for this book.
Click here to be the first to write a review.
Vis
Send to