GIH biblioteket

   
 
Nyanlända barns och ungdomars uppfattningar om och upplevelser av föreningsidrotten i Sverige [Elektronisk resurs]
Your basket is empty
Vis
Main Entry - Personal Name
Title Statement
 • Nyanlända barns och ungdomars uppfattningar om och upplevelser av föreningsidrotten i Sverige [Elektronisk resurs]
Publication, Distribution, etc. (Imprint)
 • Stockholm : Riksidrottsförbundet, 2019
Physical Description
 • 52
Series Statement
 • 2019:3
Summary, etc
 • Syftet med studien var att undersöka nyanlända barns och ungdomars uppfattningar om och upplevelser av den svenska föreningsidrotten. Studien har en multi-metod design, där 422 nyanlända barn och ungdomar har besvarat en specialkonstruerad enkät, och 107 har deltagit i fokusgruppintervjuer. Resultaten visar att en fjärdedel av respondenterna deltar i svensk förenings-idrott, närmare en femtedel har slutat föreningsidrotta, medan drygt hälften aldrig har idrottat i en förening i Sverige. Främsta motiven till att förenings-idrotta i Sverige är relaterat till att ha roligt, att det är bra och att det utvecklar det svenska språket. En stor andel av de nyanlända barn och ungdomarna i stu-dien uppger att de tränar eller tävlar i träningsgrupper/lag som är blandat med aktiva från Sverige och andra länder. Av de som för närvarande inte föreningsidrottar uppger drygt hälften att de skulle vilja idrotta i en förening. I övrigt visade deltagarmönstren på att poj-kar deltar i dubbelt så hög utsträckning i föreningsidrott som flickor. Ensam-kommande barn och ungdomar och de som inte har uppehållstillstånd idrottar också i högre utsträckning jämfört med de som anlände tillsammans med sin familj. Studien resultat visade vidare att fotboll, kampsport och basket är de mest ut övade idrotterna i Sverige. Tidigare hade 43 procent utövat någon form av organiserad idrott i hemlandet inom främst fotboll, kampsport och volley-boll. Endast hälften av de som hade idrottat i organiserad form i hemlandet del-tar i föreningsidrott i Sverige. Närmare hälften av nyanlända barn och ungdomar i studien har själva sökt upp och tagit kontakt med idrottsföreningarna och frågat om de får börja idrotta, medan endast 5 procent uppger att de har blivit kontaktade av ledare/föreningar i syfte att locka dem till idrotten. De nyanlända barn och ungdomar som i stu-dien uppgav att de inte idrottar, prioriterar skolan i högre utsträckning, upp-lever sig vara allmänt sämre i idrott, har föräldrar som inte är likna angelägna att deras barn idrottar, och har bristande kunskaper om hur de ska göra för att börja i en förening, jämfört med de som idrottar i en förening. En av de faktorer som stack ut i fokusgruppintervjuerna, och i de öppna svaren i enkäten, var nyanlända barns och ungdomars upplevelser av idrottsföreningar-nas frånvaro/ointresse av att kontakta och försöka värva de nyanlända barn och ungdomar som har en uttalad vilja att börja idrotta i en förening. Andra delar som uppfattades viktiga för nyanlända barns och ungdomars idrottande var att idrottsledaren bör ha en social kompetens och stötta varje individ i ett lag/en träningsgrupp, oavsett vilken kompetens eller tidigare bakgrund individen har. (17) (PDF) Nyanlända barns och ungdomars uppfattningar om och upplevelser av föreningsidrotten i Sverige . Available from: https://www.researchgate.net/publication/335310441_Nyanlanda_barns_och_ungdomars_uppfattningar_om_och_upplevelser_av_foreningsidrotten_i_Sverige [accessed Oct 11 2019].
Index Term - Uncontrolled
Added Entry - Personal Name
Added Entry - Corporate Name
Supplement Parent Entry
 • channel record IMP(SE-LIBR)dxq1b6fq10bns55
Found in
 • Värdpublikation
Additional Physical Form Entry
 • Annat format ISBN 9789187385261
Waiting
 • 0 (0)
*00005553nmi a22006493a 4500
*00154468
*00520191019121831.0
*007c |||  |||||
*008191019s2019  sw |||||o||||o000 ||swe|c
*020 $z9789187385261
*0247 $ahttp://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:kau:diva-75232$2uri
*0247 $aurn:nbn:se:kau:diva-75232$2urn
*035 $a(SE-LIBR)8k1t5bn4625zvx04
*040 $aMimerProd$ea
*0410 $aswe
*1001 $aWagnsson, Stefan,$d1969-$4aut$0329991
*24510$aNyanlända barns och ungdomars uppfattningar om och upplevelser av föreningsidrotten i Sverige$h[Elektronisk resurs]
*264 1$aStockholm :$bRiksidrottsförbundet,$c2019
*300 $a52
*490 $aFoU-rapport (Riksidrottsförbundet) ;$v2019:3
*506 $agratis
*520 $aSyftet med studien var att undersöka nyanlända barns och ungdomars uppfattningar om och upplevelser av den svenska föreningsidrotten. Studien har en multi-metod design, där 422 nyanlända barn och ungdomar har besvarat en specialkonstruerad enkät, och 107 har deltagit i fokusgruppintervjuer. Resultaten visar att en fjärdedel av respondenterna deltar i svensk förenings-idrott, närmare en femtedel har slutat föreningsidrotta, medan drygt hälften aldrig har idrottat i en förening i Sverige. Främsta motiven till att förenings-idrotta i Sverige är relaterat till att ha roligt, att det är bra och att det utvecklar det svenska språket. En stor andel av de nyanlända barn och ungdomarna i stu-dien uppger att de tränar eller tävlar i träningsgrupper/lag som är blandat med aktiva från Sverige och andra länder. Av de som för närvarande inte föreningsidrottar uppger drygt hälften att de skulle vilja idrotta i en förening. I övrigt visade deltagarmönstren på att poj-kar deltar i dubbelt så hög utsträckning i föreningsidrott som flickor. Ensam-kommande barn och ungdomar och de som inte har uppehållstillstånd idrottar också i högre utsträckning jämfört med de som anlände tillsammans med sin familj. Studien resultat visade vidare att fotboll, kampsport och basket är de mest ut övade idrotterna i Sverige. Tidigare hade 43 procent utövat någon form av organiserad idrott i hemlandet inom främst fotboll, kampsport och volley-boll. Endast hälften av de som hade idrottat i organiserad form i hemlandet del-tar i föreningsidrott i Sverige. Närmare hälften av nyanlända barn och ungdomar i studien har själva sökt upp och tagit kontakt med idrottsföreningarna och frågat om de får börja idrotta, medan endast 5 procent uppger att de har blivit kontaktade av ledare/föreningar i syfte att locka dem till idrotten. De nyanlända barn och ungdomar som i stu-dien uppgav att de inte idrottar, prioriterar skolan i högre utsträckning, upp-lever sig vara allmänt sämre i idrott, har föräldrar som inte är likna angelägna att deras barn idrottar, och har bristande kunskaper om hur de ska göra för att börja i en förening, jämfört med de som idrottar i en förening. En av de faktorer som stack ut i fokusgruppintervjuerna, och i de öppna svaren i enkäten, var nyanlända barns och ungdomars upplevelser av idrottsföreningar-nas frånvaro/ointresse av att kontakta och försöka värva de nyanlända barn och ungdomar som har en uttalad vilja att börja idrotta i en förening. Andra delar som uppfattades viktiga för nyanlända barns och ungdomars idrottande var att idrottsledaren bör ha en social kompetens och stötta varje individ i ett lag/en träningsgrupp, oavsett vilken kompetens eller tidigare bakgrund individen har. (17) (PDF) Nyanlända barns och ungdomars uppfattningar om och upplevelser av föreningsidrotten i Sverige . Available from: https://www.researchgate.net/publication/335310441_Nyanlanda_barns_och_ungdomars_uppfattningar_om_och_upplevelser_av_foreningsidrotten_i_Sverige [accessed Oct 11 2019].
*650 7$aMedical and Health Sciences$2hsv
*650 7$aHealth Sciences$2hsv
*650 7$aMedicin och hälsovetenskap$2hsv
*650 7$aHälsovetenskaper$2hsv
*650 7$aIdrottsvetenskap$2kau
*650 7$aSports Science$2kau
*653 $aMigration
*653 $aBarn
*653 $aUngdomar
*653 $aIdrott
*653 $aIntegration
*653 $aInvandrare
*655 7$agovernment publication$2marcgt
*7001 $aAugustsson, Christian,$d1966-$4aut$0262900
*7001 $aKougioumtzis, Konstantin$4aut
*7001 $aStråhlman, Owe$4aut
*7001 $aPatriksson, Göran$4aut
*7102 $aIdrottsvetenskap$eunspecifiedContributor$4oth
*7102 $aIdrottsvetenskap$eunspecifiedContributor$4oth
*7101 $aKarlstads universitet$bFakulteten för humaniora och samhällsvetenskap (from 2013)$4pbl
*77210$ichannel record$wIMP(SE-LIBR)dxq1b6fq10bns55
*7730 $iVärdpublikation
*77608$iAnnat format$z9789187385261
*85640$uhttp://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:kau:diva-75232
*85640$uhttp://kau.diva-portal.org/smash/get/diva2:1360172/FULLTEXT01$yFulltext
^
No reviews exists for this book.
Click here to be the first to write a review.
Vis
Send to