GIH biblioteket

   
 
Slutövning GMU: Aldrig ge upp, Amf1, Berga örlogsbas. [Elektronisk resurs] Rapport 4.
Your basket is empty
Vis
Location
 • Vn Flockhart
Main Entry - Personal Name
Title Statement
 • Slutövning GMU: Aldrig ge upp, Amf1, Berga örlogsbas. [Elektronisk resurs] Rapport 4.
Publication, Distribution, etc. (Imprint)
 • 2014
Physical Description
 • 21 s.
General Note
 • Projektet Militärmedicinsk forskning
Summary, etc
 • Energistatus och förändring i fysiskt stridsvärde studerades i samband med en nästan 8 dygn långa grundmilitär slutövning (GMU) vid AMF-1 Berga Örlogsskolor i månadsskiftet oktober november 2013. Totalt deltog 105 soldater i övningen, fördelat på 3 plutoner om vardera 35 soldater. En subgrupp på 24 soldater (8 kvinnor) bestående av 8 soldater från vardera pluton studerades mer ingående. Medelhjärtfrekvensen för de 6 soldater (2 kvinnor) som hade i stort sett kompletta mätningar från den 187 timmar långa övningen, inklusive viloperioder, var 88 ± 7 slag/minut. Utifrån hjärtfrekvensdata beräknades den totala energiomsättningen till i genomsnitt 44 000 ± 6 600 kcal, vilket motsvarar 5 600 ± 840 kcal per dygn och 235 ± 35 kcal/tim. Total energiförbrukning var i genomsnitt 39 000 kcal för kvinnorna och 46 500 kcal för männen. I övrigt noterades inte några betydande skillnader mellan kvinnor och män. Däremot var det stora individuella variationer i energiutgift, vilka till ca hälften berodde på skillnader i kroppsvikt. Med hänsyn till kroppsvikt och buren vikt var energiförbrukningen ca 3,1 ± 0,23 kcal per timme per kg totalvikt. Den individuella variationen beror på skillnad i buren vikt, på olika uppgifter och på individuella fysiologiska skillnader. Utifrån beräknat energiintag blev det totala energiunderskottet under övningen 12 000-15 000 kcal, vilket är ca 1 500-2 000 kcal per dygn. Viktminskningen under övningen var 2,9 kg för kvinnor och 3,7 kg för män. Denna viktminskning på >4 % leder troligen till försämrad uthållighetsförmåga. Den maximala muskelstyrkan i armar och ben var i stort sett oförändrade efter övningen, liksom den beräknade maximala syreupptagningsförmågan. Däremot upplevdes ett lågintensivt cykelarbete som betydligt tyngre efter övningen. Muskeluthållighet mättes inte i denna studie. Ett skjutprov om 5 skott i liggande på 100 m mot en tredjedelsfigur visade 64 deltagande soldater på en försämrad träffprocent från 90,5% före till 79,4 % efter övningen. Alla soldater hade minst en träff före medan 6 soldater hade alla bom efter övningen. Slutsatsen från studien är att GMU-övningen resulterade i ett stort energiunderskott. Stridsvärdet, bedömt från skjutprovet var klart försämrat. Maximala fysiologiska parametrar var i stort sett oförändrade, medan skattad ansträngning och därmed uthållighetsförmåga, försämrades.
Index Term - Uncontrolled
Added Entry - Personal Name
Added Entry - Corporate Name
Waiting
 • 0 (0)
*00004509cmi 122005653a 4500
*00152640
*00520170210155121.0
*007c ||||||||||||
*008161025s2014  sw |||| o  |||| ||swe c
*0247 $ahttp://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:gih:diva-4592 $2uri
*0247 $aurn:nbn:se:gih:diva-4592 $2urn
*035 $a(SE-LIBR)19782253
*040 $aS $dGih
*0410 $aswe
*1001 $aFlockhart, Mikael$d1980-
*24510$aSlutövning GMU: Aldrig ge upp, Amf1, Berga örlogsbas. $h[Elektronisk resurs] $bRapport 4.
*260 $c2014
*300 $a21 s.
*500 $aProjektet Militärmedicinsk forskning
*506 $agratis
*520 $aEnergistatus och förändring i fysiskt stridsvärde studerades i samband med en nästan 8 dygn långa grundmilitär slutövning (GMU) vid AMF-1 Berga Örlogsskolor i månadsskiftet oktober november 2013. Totalt deltog 105 soldater i övningen, fördelat på 3 plutoner om vardera 35 soldater. En subgrupp på 24 soldater (8 kvinnor) bestående av 8 soldater från vardera pluton studerades mer ingående. Medelhjärtfrekvensen för de 6 soldater (2 kvinnor) som hade i stort sett kompletta mätningar från den 187 timmar långa övningen, inklusive viloperioder, var 88 ± 7 slag/minut. Utifrån hjärtfrekvensdata beräknades den totala energiomsättningen till i genomsnitt 44 000 ± 6 600 kcal, vilket motsvarar 5 600 ± 840 kcal per dygn och 235 ± 35 kcal/tim. Total energiförbrukning var i genomsnitt 39 000 kcal för kvinnorna och 46 500 kcal för männen. I övrigt noterades inte några betydande skillnader mellan kvinnor och män. Däremot var det stora individuella variationer i energiutgift, vilka till ca hälften berodde på skillnader i kroppsvikt. Med hänsyn till kroppsvikt och buren vikt var energiförbrukningen ca 3,1 ± 0,23 kcal per timme per kg totalvikt. Den individuella variationen beror på skillnad i buren vikt, på olika uppgifter och på individuella fysiologiska skillnader. Utifrån beräknat energiintag blev det totala energiunderskottet under övningen 12 000-15 000 kcal, vilket är ca 1 500-2 000 kcal per dygn. Viktminskningen under övningen var 2,9 kg för kvinnor och 3,7 kg för män. Denna viktminskning på >4 % leder troligen till försämrad uthållighetsförmåga. Den maximala muskelstyrkan i armar och ben var i stort sett oförändrade efter övningen, liksom den beräknade maximala syreupptagningsförmågan. Däremot upplevdes ett lågintensivt cykelarbete som betydligt tyngre efter övningen. Muskeluthållighet mättes inte i denna studie. Ett skjutprov om 5 skott i liggande på 100 m mot en tredjedelsfigur visade 64 deltagande soldater på en försämrad träffprocent från 90,5% före till 79,4 % efter övningen. Alla soldater hade minst en träff före medan 6 soldater hade alla bom efter övningen. Slutsatsen från studien är att GMU-övningen resulterade i ett stort energiunderskott. Stridsvärdet, bedömt från skjutprovet var klart försämrat. Maximala fysiologiska parametrar var i stort sett oförändrade, medan skattad ansträngning och därmed uthållighetsförmåga, försämrades.
*650 7$aMedical and Health Sciences$2hsv
*650 7$aHealth Sciences$2hsv
*650 7$aEnvironmental Health and Occupational Health$2hsv
*650 7$aMedicin och hälsovetenskap$2hsv
*650 7$aHälsovetenskaper$2hsv
*650 7$aMiljömedicin och yrkesmedicin$2hsv
*650 7$aSport and Fitness Sciences$2hsv
*650 7$aIdrottsvetenskap$2hsv
*650 7$aMedicin/Teknik$2gih
*650 7$aMedicine/Technology$2gih
*653 $aArbetsfysiologi
*653 $aFörsvaret
*653 $aMilitärer
*7001 $aMattsson, C. Mikael,$d1979-$0342272
*7001 $aEkblom Bak, Elin,$d1981-$0367998
*7001 $aEkblom, Björn,$d1938-
*71012$aGymnastik- och idrottshögskolan, GIH$bInstitutionen för idrotts- och hälsovetenskap$4pbl
*7102 $aForskningsgruppen för fysisk aktivitet, prestation och hälsa$4oth
*852 $hVn Flockhart
*85640$uhttp://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:gih:diva-4592 $yLänk till rapporten $zRapporten fritt tillgänglig
*900 $6700 $aMattsson, Mikael, $d1979- $uMattsson, C. Mikael, $d1979-
*900 $6700 $aBak, Elin Ekblom, $d1981- $uEkblom Bak, Elin, $d1981-
^
No reviews exists for this book.
Click here to be the first to write a review.
Vis
Send to
IdStatusDue dateOwnerShelf
Ex1Available GIH biblioteketVn Flockhart