GIH biblioteket

   
 
Stor potential i gymträning för äldre / [Artikel]
Your basket is empty
Vis
Location
 • Artikel i tidskriften Svensk idrottsforskning 2015:2 /
Main Entry - Personal Name
Title Statement
 • Stor potential i gymträning för äldre / [Artikel]
Summary, etc
 • Fysisk aktivitet på recept istället för läkemedel blir allt vanligare. Äldre personer hänvisas ofta till träning på kommersiella gym. Träningen ger dem både bättre hälsa och nya sociala kontakter. Men mötet med gymkulturen är inte helt friktionsfri. Även om det sällan finns några restriktioner för vem som får bli en del av kundkretsen på ett gym, finns en uppenbar koppling mellan gym och ungdom. Gymmens väggar pryds ofta av bilder på unga och välsvarvade kroppar. Många instruktörer är också unga (1). Samtidigt har andelen äldre i befolkningen ökat konstant och man beräknar att denna grupp kommer att fördubblas innan år 2060 (2). Fysisk aktivitet minskar vanligen med stigande ålder (3). Gruppen äldre är därför sannolikt den del av populationen som skulle kunna göra störst hälsovinster genom regelbunden träning. Förbjuden mark. Med otillräcklig muskelstyrka minskar möjligheterna till ett oberoende liv, vilket påverkar såväl hälsa som livskvalitet (4). Studier visar dock att frånvaron av äldre förebilder i gymsammanhang verkar avskräckande, och kan stärka en tro på att äldres träning är mindre viktig (5,6). Denna artikel har ett tvådelat syfte. Den handlar för det första om hur äldre gymbesökare hittar sin väg till gymmet, och hur dessa vägar kan förstås i relation till föreningsidrotten och sjukvården. För det andra är syftet att diskutera om och hur gymträning påverkar äldres sociala hälsa. Artikeln bygger på ett etnografiskt projekt i vilket 24 äldre (63 år och äldre) gymbesökare intervjuats och observerats.
Index Term - Uncontrolled
Added Entry - Personal Name
Found in
 • Svensk idrottsforskning ISSN 1103-4629 2015(24):2, s. 38-43
Waiting
 • 0 (0)
*00003393nab 122005177ar4500
*00140385
*00520150924143721.0
*008150924s2015  sw ||||   |00| ||swe c
*035 $a(SE-LIBR)18438519$x18438519
*08204$a613.713$222 (machine generated)
*084 $aRah$2kssb/8
*1001 $aTugetam, Åsa
*24510$aStor potential i gymträning för äldre /$h[Artikel]$cÅsa Tugetam, Jesper Andreasson
*520 $aFysisk aktivitet på recept istället för läkemedel blir allt vanligare. Äldre personer hänvisas ofta till träning på kommersiella gym. Träningen ger dem både bättre hälsa och nya sociala kontakter. Men mötet med gymkulturen är inte helt friktionsfri. Även om det sällan finns några restriktioner för vem som får bli en del av kundkretsen på ett gym, finns en uppenbar koppling mellan gym och ungdom. Gymmens väggar pryds ofta av bilder på unga och välsvarvade kroppar. Många instruktörer är också unga (1). Samtidigt har andelen äldre i befolkningen ökat konstant och man beräknar att denna grupp kommer att fördubblas innan år 2060 (2). Fysisk aktivitet minskar vanligen med stigande ålder (3). Gruppen äldre är därför sannolikt den del av populationen som skulle kunna göra störst hälsovinster genom regelbunden träning. Förbjuden mark. Med otillräcklig muskelstyrka minskar möjligheterna till ett oberoende liv, vilket påverkar såväl hälsa som livskvalitet (4). Studier visar dock att frånvaron av äldre förebilder i gymsammanhang verkar avskräckande, och kan stärka en tro på att äldres träning är mindre viktig (5,6). Denna artikel har ett tvådelat syfte. Den handlar för det första om hur äldre gymbesökare hittar sin väg till gymmet, och hur dessa vägar kan förstås i relation till föreningsidrotten och sjukvården. För det andra är syftet att diskutera om och hur gymträning påverkar äldres sociala hälsa. Artikeln bygger på ett etnografiskt projekt i vilket 24 äldre (63 år och äldre) gymbesökare intervjuats och observerats.
*592 $aClip2MM$b2015-09-25
*650 7$aStyrketräning$2sao$0163192
*650 7$aÄldre$2sao$0160789
*650 0$aBodybuilding$0141291
*650 0$aWeight training
*650 0$aOlder people
*653 $aStyrketräning
*653 $aÄldre
*653 $aGym
*7001 $aAndreasson, Jesper,$d1977-
*7730 $tSvensk idrottsforskning$x1103-4629$wIMPIMP(LIBRIS)8264802$g2015(24):2, s. 38-43
*852 $cArtikel i tidskriften Svensk idrottsforskning 2015:2 /
^
No reviews exists for this book.
Click here to be the first to write a review.
Vis
Send to