GIH biblioteket

   
 
Lång och biffig med lätt och smal / [Artikel]
Your basket is empty
Vis
Location
 • Artikel i tidskriften Svensk idrottsforskning 2014:4 /
Main Entry - Personal Name
Title Statement
 • Lång och biffig med lätt och smal / [Artikel]
Summary, etc
 • I simningen vill man se biffig ut, men när man är i skolan vill man inte se så biffig ut. Så säger Jenny, simmare. En perfekt idrottskropp följer inte alltid utseendeidealen. Det framgår när unga tävlingssimmare och deras tränare resonerar om kroppens storlek, muskler och smalhet. Synen på kroppen och normer om hur kroppen bör se ut är viktigt i konstruktionen av en idrottares identitet och för att skapa det som anses vara feminint och maskulint. Tidigare forskning visar varierande resultat kring frågan om idrottsungdomar är mer nöjda med sina kroppar än icke idrottande ungdomar. Carolina Lundes och Ann Friséns forskning på fysiskt aktiva ungdomar, visar att flickors missnöje över att ha för lite muskler är lika vanligt som missnöjet över att inte vara tillräckligt smal. Ideal om en smal men vältrimmad kropp tycks växa sig starkare bland unga kvinnor. Men forskningen visar också att kvinnliga idrottare tycks befinna sig i ett spänningsfält mellan idrottsliga kroppsideal och feminina ideal. Detta bidrar till ett konfliktfyllt förhållande mellan den egna idrottskroppen och den traditionellt önskvärda feminina kroppen. Samtidigt ses idrottskroppen som eftersträvansvärd för att prestera väl. Ett gemensamt tema i forskningen är att idrottskvinnorna både återskapar traditionell femininitet och gör motstånd mot den. Pojkar framhåller muskler som ett ideal vilket tycks gå hand i hand med idealet om den presterande idrottskroppen.
Index Term - Uncontrolled
Found in
 • Svensk idrottsforskning ISSN 1103-4629 2014(23):4, s. 24-28
Waiting
 • 0 (0)
*00002633nab 122003377ar4500
*00139951
*00520150127143336.0
*008150127s2014  sw ||||   |00| ||swe c
*035 $a(SE-LIBR)17432399$x17432399
*035 $a(SE-LIBR)39951
*08204$a797.2$222 (machine generated)
*084 $aRbc$2kssb/8
*1001 $aGrahn, Karin,$d1974-
*24510$aLång och biffig med lätt och smal /$h[Artikel]$cKarin Grahn
*520 $aI simningen vill man se biffig ut, men när man är i skolan vill man inte se så biffig ut. Så säger Jenny, simmare. En perfekt idrottskropp följer inte alltid utseendeidealen. Det framgår när unga tävlingssimmare och deras tränare resonerar om kroppens storlek, muskler och smalhet. Synen på kroppen och normer om hur kroppen bör se ut är viktigt i konstruktionen av en idrottares identitet och för att skapa det som anses vara feminint och maskulint. Tidigare forskning visar varierande resultat kring frågan om idrottsungdomar är mer nöjda med sina kroppar än icke idrottande ungdomar. Carolina Lundes och Ann Friséns forskning på fysiskt aktiva ungdomar, visar att flickors missnöje över att ha för lite muskler är lika vanligt som missnöjet över att inte vara tillräckligt smal. Ideal om en smal men vältrimmad kropp tycks växa sig starkare bland unga kvinnor. Men forskningen visar också att kvinnliga idrottare tycks befinna sig i ett spänningsfält mellan idrottsliga kroppsideal och feminina ideal. Detta bidrar till ett konfliktfyllt förhållande mellan den egna idrottskroppen och den traditionellt önskvärda feminina kroppen. Samtidigt ses idrottskroppen som eftersträvansvärd för att prestera väl. Ett gemensamt tema i forskningen är att idrottskvinnorna både återskapar traditionell femininitet och gör motstånd mot den. Pojkar framhåller muskler som ett ideal  vilket tycks gå hand i hand med idealet om den presterande idrottskroppen.
*592 $aClip2MM$b2015-01-28
*650 7$aKroppsuppfattning$2sao$0151387
*650 7$aSimsport$2sao$0165223
*653 $aSimning
*653 $aKroppsuppfattning
*653 $aUngdomar
*653 $aKroppsideal
*7730 $tSvensk idrottsforskning$x1103-4629$wIMPIMP(LIBRIS)8264802$g2014(23):4, s. 24-28
*852 $cArtikel i tidskriften Svensk idrottsforskning 2014:4 /
^
No reviews exists for this book.
Click here to be the first to write a review.
Vis
Send to