GIH biblioteket

   
 
En process i otakt : [Artikel] idrott från forskning till arbetsmarknad
Your basket is empty
Vis
Location
 • Artikel i tidskriften Svensk idrottsforskning 2014:3 /
Main Entry - Personal Name
Title Statement
 • En process i otakt : [Artikel] idrott från forskning till arbetsmarknad
Summary, etc
 • Inom idrotten finns olika forskningstraditioner och ett växande antal akademiska utbildningar. Tanken är att de ska möta idrottens mångfacetterade arbetsmarknad. Men idrottens akademisering är en brokig process där synen på vad som är viktigt skiljer sig åt. Frågorna började komma till mig för cirka tio år sedan: Vad händer efter utbildningen? Finns det relevanta arbeten att söka? Är kunskapen och kompetensen som jag har med mig från utbildningen gångbar på idrottens arbetsmarknad? Jag var då sistaårsstudent vid Idrottsvetenskapligt program på Malmö högskola. Några år senare började jag en forskarutbildning inom vilken jag fick chansen att utveckla och fördjupa frågorna. Intresset vidgades till att inte bara gälla relationen mellan utbildning och arbetsmarknad, utan också till att inkludera forskning.
Index Term - Uncontrolled
Found in
 • Svensk idrottsforskning ISSN 1103-4629 2014(23):3, s. 41-45
Waiting
 • 0 (0)
*00001452nab 122001817ar4500
*00139782
*00520141003160449.0
*008141003s2014  sw ||||   |00| ||swe c
*035 $a(SE-LIBR)17004068$x17004068
*035 $a(SE-LIBR)39782
*08204$a796$222 (machine generated)
*084 $aRb$2kssb/8
*1001 $aWirén Åkesson, Joakim,$d1978-
*24513$aEn process i otakt :$bidrott från forskning till arbetsmarknad /$h[Artikel]$cJoakim Wirén Åkesson
*520 $aInom idrotten finns olika forskningstraditioner och ett växande antal akademiska utbildningar. Tanken är att de ska möta idrottens mångfacetterade arbetsmarknad. Men idrottens akademisering är en brokig process där synen på vad som är viktigt skiljer sig åt. Frågorna började komma till mig för cirka tio år sedan: Vad händer efter utbildningen? Finns det relevanta arbeten att söka? Är kunskapen och kompetensen som jag har med mig från utbildningen gångbar på idrottens arbetsmarknad? Jag var då sistaårsstudent vid Idrottsvetenskapligt program på Malmö högskola. Några år senare började jag en forskarutbildning inom vilken jag fick chansen att utveckla och fördjupa frågorna. Intresset vidgades till att inte bara gälla relationen mellan utbildning och arbetsmarknad, utan också till att inkludera forskning.
*592 $aClip2MM$b2014-10-06
*650 7$aIdrott$xforskning$2sao
*653 $aIdrottsforskning
*653 $aArbetsmarknad
*653 $aAkademiskt ämne
*7730 $tSvensk idrottsforskning$x1103-4629$wIMPIMP(LIBRIS)8264802$g2014(23):3, s. 41-45
*852 $cArtikel i tidskriften Svensk idrottsforskning 2014:3 /
^
No reviews exists for this book.
Click here to be the first to write a review.
Vis
Send to