GIH biblioteket

   
 
Narrativ teori och metod : med livsberättelsen i fokus
Your basket is empty
Vis
Location
 • Forskningsmetodik Johansson
Main Entry - Personal Name
Title Statement
 • Narrativ teori och metod : med livsberättelsen i fokus
Publication, Distribution, etc. (Imprint)
 • Studentlitteratur, Lund : 2005
Physical Description
 • 403 s. ; 23 cm
Index Term - Uncontrolled
ISBN
 • 91-44-03500-4
 • 978-91-44-03500-0
Waiting
 • 0 (0)
*00009517cam 122025217a 4500
*00137542
*00520110609115212.0
*008041126s2005  sw ||||   |00| 0|swe c
*020 $a91-44-03500-4
*020 $a978-91-44-03500-0
*035 $a(SE-LIBR)9718116$x9718116
*035 $a9718116
*08204$a801$222/swe
*084 $aF.063$2kssb/7
*084 $aG:d$2kssb/7
*1001 $aJohansson, Anna,$d1963-
*24510$aNarrativ teori och metod :$bmed livsberättelsen i fokus /$cAnna Johansson
*260 $aLund :$bStudentlitteratur,$c2005
*300 $a403 s. ;$c23 cm
*592 $aClip2MM$b2012-01-27
*6502 $aNarration
*650 $aBerättande$xteori, filosofi$2sao
*650 $aNarratologi$2sao$0154938
*6500 $aNarration (Rhetoric)$0(DLC)sh 85089833
*653 $aNarrativ metod
*653 $aForskningsmetodik
*852 $hForskningsmetodik Johansson
^
No reviews exists for this book.
Click here to be the first to write a review.

MTM:s talboksannotation: Bokens första del behandlar narrativitet som en grundläggande form av kunskap. Den andra redogör för olika inriktningar inom berättelseforskning, med tyngdpunkt på den textbaserade narratologin och den sociolingvistiska berättelseforskningen. Avslutningsvis står livsberättelsen i fokus. Förlagsinformation: Under de senaste årtiondena har vi kunnat se framväxten av ett tvärdisciplinärt forskningsfält som benämns narrativa studier eller berättelseforskning. Vad innebär det egentligen att kunskap är narrativ? Vad är en berättelse? Hur utför man en narrativ analys? Detta är några centrala frågor som diskuteras i denna bok. I Narrativ teori och metod vill författaren belysa detta fälts bredd, komplexitet och möjligheter, teoretiskt såväl som metodiskt. Bokens första del behandlar narrativitet som en grundläggande form av kunskap. Den andra delen redogör för olika inriktningar inom berättelseforskning, med tyngdpunkt på den textbaserade narratologin och den sociolingvistiska berättelseforskningen. I bokens tredje och fjärde delar står livsberättelsen i fokus. Här diskuteras olika viktiga metodologiska frågor vid det konkreta studiet av livsberättelser. Framställningarna illustreras genomgående av exempel ur aktuell forskning. Boken har en tvärvetenskaplig inriktning och vänder sig till alla med intresse för berättelsers och berättandets betydelse i socialt liv. Den kan med fördel användas som kurslitteratur inom både humanistiska och samhällsvetenskapliga ämnen.

Send to
IdStatusDue dateOwnerShelf
Ex1Available GIH biblioteketForskningsmetodik
Ex2On loan29.08.2022GIH biblioteketForskningsmetodik