GIH biblioteket

   
 
Preventiv medicin : teori och praktik
Your basket is empty
Vis
Location
 • Vnaa Preventiv
Title Statement
 • Preventiv medicin : teori och praktik
Publication, Distribution, etc. (Imprint)
 • Studentlitteratur AB, Lund : 2008 (Polen)
Edition Statement
 • 2., utök. uppl.
Physical Description
 • 327 s : ill ; 25 cm
General Note
 • Tidigare utgiven med titeln: Preventiv medicin i teori och praktik
Index Term - Uncontrolled
Added Entry - Personal Name
ISBN
 • 978-91-44-04015-8
Waiting
 • 0 (0)
*000   am
*00128320
*00520080529094024.0 
*007 
*008071116s2008  sw ||||   |00| 0 swe c 
*020 $a978-91-44-04015-8$x978-91-44-04015-8
*035 $a(SE-LIBR)10604668$x10604668
*040 $aLGEN$dC$dS
*042 $9NB
*084 $aVnaaa$2kssb/8
*24510$aPreventiv medicin :$bteori och praktik /$credaktörer: Kristina Orth-Gomér & Aleksander Perski
*250 $a2., utök. uppl.
*260 $aLund :$bStudentlitteratur AB,$c2008$e(Polen)$y2008
*300 $a327 s :$bill ;$c25 cm
*500 $aTidigare utgiven med titeln: Preventiv medicin i teori och praktik
*653 $aPreventiv medicin
*7001 $aOrth-Gomér, Kristina,$d1945-$4edt
*7001 $aPerski, Alexander,$d1947-$4edt
*841 $ax a$b0809184u  8  1001uu  0901128$e4$5Gih
*852 $bGih$hVnaa Preventiv$5Gih
*9001s$aGomér, Kristina Orth$d1945-$uOrth-Gomér, Kristina
*9001s$aGomér, Kristina Orth$d1945-$d1945-$uOrth-Gomér, Kristina
^
No reviews exists for this book.
Click here to be the first to write a review.

Förlagsinformation: Är det möjligt att förebygga sjukdom och främja hälsa - och är det lönsamt? Med dagens snabba medicinska landvinningar och ökande vårdbehov hos en åldrande befolkning blir den kurativa medicinen allt dyrare. Samtidigt krymper sjukvårdsekonomin, utrymmet för god och mänsklig vård minskar, individens sociala utsatthet och sårbarhet för kronisk sjukdom tilltar. Den preventiva medicinen har förvånande nog fått liten plats i detta scenario. När vi nu effektivt kan förebygga allt fler sjukdomar, borde vi inte då bättre kunna bespara människor deras lidande och samhället dess sjukvårdskostnader? Preventivt arbete kräver en gränsöverskridande och multidisciplinär ansats, där medicin, epidemiologi, statistik, ekonomi, sociologi, psykologi, och andra vetenskaper samverkar. I denna nya och utvidgade utgåva presenterar 29 expterter sina samlade kunskaper och erfarenheter om hur vi kan begränsa och tygla de stora folksjukdomarna. Boken behandlar skilda områden från tobaksbruk, alkoholanvändning, matvanor, motion och sömn över stressrelaterade livsproblem till en diskussion om våra vanligaste folksjukdomar som hjärt-kärlsjukdomar, cancer och olika tillstånd av psykisk ohälsa med syftet att visa fram var vi kan påverka genom konsekvent prevention - och hur vi kan utvärdera de förebyggande insatserna. Preventiv medicin vänder sig såväl till studerande inom medicin, folkhälso- och vårdvetenskaper som till praktiskt verksamma inom vården, men även till aktörer och organisationer utanför vårdapparaten med förebyggande och hälsofrämjande arbete på sitt program.

Send to
IdStatusDue dateOwnerShelf
Ex 1Available GIH biblioteketVnaa Preventiv