GIH biblioteket

   
 
Elevens värld : introduktion till pedagogisk psykologi
Your basket is empty
Vis
Location
 • Eaa
Main Entry - Personal Name
Title Statement
 • Elevens värld : introduktion till pedagogisk psykologi
Publication, Distribution, etc. (Imprint)
 • Studentlitteratur, Lund : 2006
Edition Statement
 • 4., rev. uppl /
Physical Description
 • 644 s.
Index Term - Uncontrolled
Added Entry - Personal Name
Other Edition Entry
 • 1988 Elevens värld ISBN 91-44-25851-8
ISBN
 • 91-44-00271-8
 • 978-91-44-00271-2
Waiting
 • 0 (0)
*000   am
*00125040
*00520061219165219.0 
*008061022s2006  sw ||||c   |00| 0 swe 
*020 $a91-44-00271-8$x91-44-00271-8
*020 $a978-91-44-00271-2$x978-91-44-00271-2
*035 $a(SE-LIBR)10243110$x10243110
*0411 $aswe$hnor
*084 $aEaa$2kssb/8
*1001 $aImsen, Gunn
*24010$aElevens verden.$lSvenska
*24510$aElevens värld :$bintroduktion till pedagogisk psykologi /$cGunn Imsen
*250 $a4., rev. uppl /$böversättning: Joachim Retzlaff
*260 $aLund :$bStudentlitteratur,$c2006$y2006
*300 $a644 s.
*653 $aKonstruktivism
*653 $aInlärning
*653 $aKön
*653 $aSocialpsykologi
*653 $aFenomenologi
*653 $aBehaviorism
*653 $aPsykoanalys
*653 $aHumanistisk psykologi
*653 $aInlärningssvårigheter
*653 $aJämställdhet
*653 $aTrivsel
*653 $aLärare
*653 $aElever
*7001 $aRetzlaff, Joachim,$d1952-$4trl$0223720
*7750 $d1988$tElevens värld$w7277439$z91-44-25851-8
*841 $ax a$b0612204u  8  1001uu  0901128$e4$5Gih
*852 $bGih$hEaa$5Gih
^
No reviews exists for this book.
Click here to be the first to write a review.

MTM:s talboksannotation: Bokens syfte är att öka förståelsen för hur det är att vara barn och ungdom i hem, skola och närsamhälle idag. Vänder sig till alla som arbetar med barn och ungdom samt innehåller många exempel från vardagslivet. Ger en systematisk översikt av viktiga motivations- och inlärningsteorier samt visar på nya pedagogiska perspektiv från forskning och utveckling. G.I., prof. i pedagogik vid Norges teknisk-naturvitenskaplige universitet i Trondheim Förlagsinformation: Den här boken handlar om hur det är att vara ung i dagens skola och samhälle, om hur det allt mer teknifierade och konkurrenspräglade samhällsklimatet påverkar elevers lärande och upplevelser av skolan. I den här fjärde omarbetade upplagan fokuserar författaren på de fyra teoritraditionerna behavioristisk, kognitiv, konstruktivistisk och sociokulturell teori och hur de har relevans för skolans arbete. Teorierna illustreras med konkreta och levande exempel från skolans vardag. Temat om socialisering har fått ökar utrymme i jämförelse med tidigare utgåvor tillsammans med frågor individualiserad undervisning bl.a. enligt Vygotskijs teorier om närmaste utvecklingszon. Författaren lyfter också ett antal kritiska frågor om ensidighet i pedagogiskt tänkande och arbete. Hon argumenterar för balans och helhet i utformningen av uppfostran, utbildning och skolans läromiljöer. Boken, som är en klassiker inom området pedagogisk psykologi vänder sig till studenter på lärarutbildning och pedagogik samt verksamma lärare.

Send to
IdStatusDue dateOwnerShelf
Ex 1Available GIH biblioteketEaa