GIH biblioteket

   
 
Mentorskap : att organisera skolans möte med nya lärare
Your basket is empty
Vis
Location
 • Emi
Main Entry - Personal Name
Title Statement
 • Mentorskap : att organisera skolans möte med nya lärare
Publication, Distribution, etc. (Imprint)
 • Studentlitteratur, Lund : 2003
Physical Description
 • 200 s.
General Note
 • Även med tryckår: 2. tr., 2004
Index Term - Uncontrolled
Added Entry - Personal Name
ISBN
 • 91-44-02419-3
Waiting
 • 0 (0)
*000   am
*00120212
*00520040227105925.0 
*007 
*008031003s2003  sw ||||   |00| 0 swe 
*020 $a91-44-02419-3$x91-44-02419-3
*035 $a(SE-LIBR)9124061$x9124061
*084 $aEmia$2kssb/7
*1001 $aAili, Carola,$d1963-
*24500$aMentorskap :$batt organisera skolans möte med nya lärare /$cCarola Aili, Håkan Persson, Kerstin Persson
*260 $aLund :$bStudentlitteratur,$c2003$y2003
*300 $a200 s.
*500 $aÄven med tryckår: 2. tr., 2004
*653 $aMentorskap
*653 $aLärarrollen
*7001 $aPersson, Håkan,$d1956-
*7001 $aPersson, Kerstin,$d1951-
*841 $ax a$b0310304u  8  1001uu  0901128$e4$5Gih
*852 $bIh$hEmi$5Ih
^
No reviews exists for this book.
Click here to be the first to write a review.

Förlagsinformation: Författarna tar i denna bok ställning för lärarkårens möjligheter att vara expert på det egna arbetsområdet. De menar att ett mentorsystem inte bara är ett stöd för nyanställda utan också kan bidra till enskilda skolors utveckling. Bra mentorsystem kan bidra till att nyanställda anpassar sig till goda traditioner och arbetssätt men också till att lärarkollegiet anpassar sig till ny bra kunskap som nyanställda har med sig. Författarna utgår från att såväl anpassning och stabilitet som utveckling och förändring behövs i skolan. Boken tar avstamp i frågor som rör lärarkårens professionalisering. Att bygga upp ett mer genomgripande system för mottagande av nyanställda innebär att många av skolans anställda blir delaktiga i principiella diskussioner kring lärararbete och skolorganisation. Detta kan bidra till kunskapsutvecklingen inom hela kåren och en färdighet i att behandla kvalitets- och utvecklingsfrågor. Stort utrymme ges åt att beskriva lärararbetets karaktär och den nyanställdes situation. Författarna har själva arbetat med mentorsutbildning och mentorsystem och försökt göra detta med teoretisk medvetenhet. Utifrån dessa erfarenheter ges läsaren verktyg från interaktionistisk socialpsykologi och handlingsteori för att kunna handskas med lärararbete och mentorsystem. Rent praktiska frågor behandlas också i boken, t.ex. kommunikation i handledningssituationen, grupprocesser när nya medarbetare tillkommer, mentorsutbildning, mentorsbank, mentorshandledning och upplägg av&& introduktionsprogram. Boken är avsedd för lärare med uppdrag att vara mentorer, för nyanställda lärare samt för utvecklingsansvariga som arbetar med att bygga upp mentorsystem eller bedriver annat utvecklingsarbete. Boken är också tänkt att användas som kurslitteratur i utbildningar av mentorer.

Send to
IdStatusDue dateOwnerShelf
Ex 1Available GIH biblioteketEmi