GIH biblioteket

   
 
Motionsvanor i Europa [Artikel]
Your basket is empty
Vis
Location
 • Tidskrifter
Main Entry - Personal Name
Title Statement
 • Motionsvanor i Europa [Artikel]
General Note
 • Under 1997/98 genomfördes en undersökning i samtliga medlemsländer inom EU med syftet att kartlägga invånarnas fysiska aktivitet, deras kroppsvikt, benägenhet att ägna sig åt motion, samt deras uppfattning om relationen mellan levnadsvanor och hälsotillstånd. Ett delsyfte var också att kartlägga vissa, till hälsotillståndet relaterade levnadsvanor. Lars-Magnus Engström belyser i sin artikel hur svenska mäns och kvinnors hälsorelaterade levnadsvanor ter sig i ett europeiskt perspektiv, samt genomför några analyser på det svenska materialet. I jämförelse med övriga erupéer visade sig den svenska befolkningen tillhöra de mest medvetna vad gäller den fysiska aktivitetens hälsomässiga betydelse. Likaså återfanns svenskarna som de mest motionsaktiva i hela Europa. Trots detta ägnade sig mindre än hälften av den svenska befolkningen åt regelbunden fysisk träning varje vecka där ansträngningsnivån överstiger promenad. Bland de inaktiva menade hälften att det inte fanns någon anledning att aktivera sig mer. Denna grupp kan betecknas som en hälsomässig riskgrupp. Bland de fysiskt inaktiva återfinns fler rökare och fler som har övervikt. Detta antyder att en ökad fysisk aktivitet, också skulle få andra hälsobringande effekter, än de som den fysiska aktiviteten medför.
Index Term - Uncontrolled
Found in
 • Svensk idrottsforskning 2000 (2000:1), s. 42-48
Waiting
 • 0 (0)
*000   ab
*00117852
*008                  swe
*035 $a17852
*084 $aRb$2kssb
*1001 $aEngström, Lars-Magnus
*24510$aMotionsvanor i Europa$h[Artikel]
*500 $aUnder 1997/98 genomfördes en undersökning i samtliga medlemsländer inom EU med syftet att kartlägga invånarnas fysiska aktivitet, deras kroppsvikt, benägenhet att ägna sig åt motion, samt deras uppfattning om relationen mellan levnadsvanor och hälsotillstånd. Ett delsyfte var också att kartlägga vissa, till hälsotillståndet relaterade levnadsvanor. Lars-Magnus Engström belyser i sin artikel hur svenska mäns och kvinnors hälsorelaterade levnadsvanor ter sig i ett europeiskt perspektiv, samt genomför några analyser på det svenska materialet. I jämförelse med övriga erupéer visade sig den svenska befolkningen tillhöra de mest medvetna vad gäller den fysiska aktivitetens hälsomässiga betydelse. Likaså återfanns svenskarna som de mest motionsaktiva i hela Europa. Trots detta ägnade sig mindre än hälften av den svenska befolkningen åt regelbunden fysisk träning varje vecka där ansträngningsnivån överstiger promenad. Bland de inaktiva menade hälften att det inte fanns någon anledning att aktivera sig mer. Denna grupp kan betecknas som en hälsomässig riskgrupp. Bland de fysiskt inaktiva återfinns fler rökare och fler som har övervikt. Detta antyder att en ökad fysisk aktivitet, också skulle få andra hälsobringande effekter, än de som den fysiska aktiviteten medför.
*653 $aFysisk aktivitet
*653 $aMotionsvanor
*653 $aHälsa
*653 $aLivsstil
*653 $aLevnadsvanor
*653 $aRökning
*653 $aTobak
*653 $aFetma
*653 $aÖvervikt
*653 $aEuropa
*653 $aSverige
*653 $aForskning
*653 $aTabeller
*7730 $tSvensk idrottsforskning$g2000 (2000:1), s. 42-48
*850 $aIH
*852 $cTidskrifter
^
No reviews exists for this book.
Click here to be the first to write a review.
Vis
Send to