GIH biblioteket

   
 
Den nya läroplanen Lpo 94: [Examensarbete] : och dess inverkan på idrottslärarnas arbetsvardag
Your basket is empty
Vis
Location
 • Magasin Specialarbeten
Main Entry - Personal Name
Title Statement
 • Den nya läroplanen Lpo 94: [Examensarbete] : och dess inverkan på idrottslärarnas arbetsvardag
Publication, Distribution, etc. (Imprint)
 • Idrottshögskolan, Stockholm : 1999
Physical Description
 • 28 s.
Series Statement/Added entry--Title
 • 1999:10
General Note
 • Examensarbete 10 poäng vid grundskollärarutbildningen, åk 4-9, 1995-1999. Handledare: Rolf Carlson
 • Syftet med denna uppsats är att undersöka om fler blivande idrottslärare har sett någon förändring i sin arbetsvardag i och med läroplansbytet 1994. Metoden som använts har varit sex intervjuer med idrottslärare i Storstockholmsområdet. Även om urvalet är för litet för att dra några generella slutsatser, tycker vi det är intressant att se om man kan ge någon insikt i om Lpo 94 lett till förändringar eller ej. Resultat- Många tycker inte att Lpo 94 var så banbrytande vad gäller innehåll i kursplan som man fått den att verka utan tycker mer att det är en bekräftelse på att man redan tidigare arbetat på ett bra sätt. Andra tycker att man kan se vissa skillnader, i så fall främst vad gäller betygskriterierna samt utformningen av den lokala arbetsplanen. -Den nya timplanen skulle medföra en minskning av antalet timmar idrottsämnet i grundskolan. Vissa skolor, som hade ett mycket starkt idrottslärarkollegium eller en rektor som är mån om idrottsämnet, fick inte en så stor minskning eller så uteblev minskningen helt. Andra skolor fick den minskning som var bestämd. Detta innebar stora lokala skillnader vad gäller hur mycket idrottsundervisning eleverna får. - Hälften av de vi intervjuade tyckte att de hade tillräckligt med tid för att eleverna skulle kunna uppfylla målen och hälften tyckte inte att de hade det. Däremot poängterar fem av sex lärare att svaga eller omotiverade elever kunde ha svårt att uppfylla målen. De kunde inte säga att det direkt berodde på läroplanen. Slutsatsen är att det är svårt att få fram vad som direkt beror på läroplansbytet. När det sker förändringar i skolan kan inte lärarna ställa om sig över en natt. Förändringar sker successivt och tar lång tid. Man vet inte vad som beror på Lpo 94 och vad som är utveckling som skett under längre tid. Vi har ändå fått en övergripande inblick i vår framtida lärarsituation.-
Index Term - Uncontrolled
Added Entry - Personal Name
Waiting
 • 0 (0)
*000   am
*00117029
*008              ||| 0|swe
*084 $aEab.02$2kssb
*1001 $aWallander, Lovisa
*24510$aDen nya läroplanen Lpo 94:$h[Examensarbete] :$boch dess inverkan på idrottslärarnas arbetsvardag /$cLovisa Wallander, Ulrika Åkerlind
*260 $aStockholm :$bIdrottshögskolan,$c1999
*300 $a28 s.
*440 $aExamensarbete grundskollärarutbildningen ;$v1999:10
*500 $aExamensarbete 10 poäng vid grundskollärarutbildningen, åk 4-9, 1995-1999. Handledare: Rolf Carlson
*500 $aSyftet med denna uppsats är att undersöka om fler blivande idrottslärare har sett någon förändring i sin arbetsvardag i och med läroplansbytet 1994. Metoden som använts har varit sex intervjuer med idrottslärare i Storstockholmsområdet. Även om urvalet är för litet för att dra några generella slutsatser, tycker vi det är intressant att se om man kan ge någon insikt i om Lpo 94 lett till förändringar eller ej. Resultat- Många tycker inte att Lpo 94 var så banbrytande vad gäller innehåll i kursplan som man fått den att verka utan tycker mer att det är en bekräftelse på att man redan tidigare arbetat på ett bra sätt. Andra tycker att man kan se vissa skillnader, i så fall främst vad gäller betygskriterierna samt utformningen av den lokala arbetsplanen. -Den nya timplanen skulle medföra en minskning av antalet timmar idrottsämnet i grundskolan. Vissa skolor, som hade ett mycket starkt idrottslärarkollegium eller en rektor som är mån om idrottsämnet, fick inte en så stor minskning eller så uteblev minskningen helt. Andra skolor fick den minskning som var bestämd. Detta innebar stora lokala skillnader vad gäller hur mycket idrottsundervisning eleverna får. - Hälften av de vi intervjuade tyckte att de hade tillräckligt med tid för att eleverna skulle kunna uppfylla målen och hälften tyckte inte att de hade det. Däremot poängterar fem av sex lärare att svaga eller omotiverade elever kunde ha svårt att uppfylla målen. De kunde inte säga att det direkt berodde på läroplanen. Slutsatsen är att det är svårt att få fram vad som direkt beror på läroplansbytet. När det sker förändringar i skolan kan inte lärarna ställa om sig över en natt. Förändringar sker successivt och tar lång tid. Man vet inte vad som beror på Lpo 94 och vad som är utveckling som skett under längre tid. Vi har ändå fått en övergripande inblick i vår framtida lärarsituation.-
*653 $aLäroplaner
*653 $aLpo 94
*7001 $aÅkerlind, Ulrika
*850 $aIH
*852 $cMagasin Specialarbeten
^
No reviews exists for this book.
Click here to be the first to write a review.
Vis
Send to
IdStatusDue dateOwnerShelf
Ex 1Available (not for loan) GIH biblioteketMagasin Specialarbeten
Ex 2Available GIH biblioteketMagasin Specialarbeten
Ex 3Available GIH biblioteketMagasin Specialarbeten