GIH biblioteket

   
 
Betydelsen av fysisk aktivitet i ungdomsåren för motionsvanor, hälsa och benmassa i vuxen ålder - tidig prevention av folksjukdomen osteoporos : referat av forskningsprojekt
Your basket is empty
Vis
Location
 • Magasin Aar(p)
Main Entry - Personal Name
Title Statement
 • Betydelsen av fysisk aktivitet i ungdomsåren för motionsvanor, hälsa och benmassa i vuxen ålder - tidig prevention av folksjukdomen osteoporos : referat av forskningsprojekt
Publication, Distribution, etc. (Imprint)
 • Centrum för idrottsforskning, Stockholm : 1997
Physical Description
 • s. 14
 • vinnor
Series Statement/Added entry--Title
 • nr 20,
General Note
 • CIF-projekt 12/95
 • Syfte, metod: En hög fysisk aktivitet upp till 30-35 års ålder är sannoligt mycket viktig för att utveckla maximal benmassa. Projektets syfte är att studera sambandet mellan den fysiska aktivitetsnivån från ungdomsåren till vuxen ålder och benmassa, speciellt maximal benmassa, hos en väl definierad grupp unga kvinnor. 1974 undersöktes ett slumpmässigt urval av 205 flickor i 16 års åldern med ett batteri av test för att mäta uthållighet, styrka, attityder till och intresse för olika fysiska aktiviteter. Samma grupp har undersökts på nytt, 18 år senare, med hjälp av enkätformulär, intervju samt mätning av bla syreupptagningsförmåga, styrka, benmassa och kroppssammansättning. Enkätformuläret tog bla upp frågor rörande fysisk aktivitet på fritid, förändringar av motionsvanor över tid och attityder till fysisk aktivitet. Benmassa och kroppssammansättning (muskelmassa och kroppens fettprocenthalt) har bestämts med en dubbelfotonabsorpstions-mätare (Lunar DPX, röntgenstråle med mycket liten stråldos). Resultat: Resultaten från mätningarna av benmassa ställs i relation till försökspersonernas fysiska aktivitet under ungdomsåren och vuxen ålder, vissa fysiologiska parametrar samt attityder till fysisk aktivitet. Databearbetning pågår. Betydelse för idrotten: Resultaten från mätningarna av benmassa har i longitudinella studier ej undersökts i det aktuella åldersintervallet. Det bedöms därför som mycket betydelsefullt att kartlägga värdet av fysisk aktivitet från ungdomsåren till 30-årsåldern, dvs den tid då maximal benmassa utvecklas. Resultaten finns redovisade i: Scand J med Sci Sports 1996;6;3570.
 • Adress: Arbetsmiljöinstitutet, Enheten för fysiologi och teknik och Umeå universitet, Idrottsmedicinska enheten, Box 7654, 907 13 UMEÅ.
Index Term - Uncontrolled
Added Entry - Personal Name
Waiting
 • 0 (0)
*000   am
*00113881
*084 $aAar(p)$2kssb
*1001 $aHedberg, Gudrun
*24510$aBetydelsen av fysisk aktivitet i ungdomsåren för motionsvanor, hälsa och benmassa i vuxen ålder - tidig prevention av folksjukdomen osteoporos :$breferat av forskningsprojekt /$cGudrun Hedberg, Margareta Barnekow Bergkvinst, Ronny Lorentszon
*260 $aStockholm :$bCentrum för idrottsforskning,$c1997
*300 $as. 14
*300 $avinnor
*440 $aCIF-forskningsprojekt ;$vnr 20,$x0280-1221
*500 $aCIF-projekt 12/95
*500 $aSyfte, metod: En hög fysisk aktivitet upp till 30-35 års ålder är sannoligt mycket viktig för att utveckla maximal benmassa. Projektets syfte är att studera sambandet mellan den fysiska aktivitetsnivån från ungdomsåren till vuxen ålder och benmassa, speciellt maximal benmassa, hos en väl definierad grupp unga kvinnor. 1974 undersöktes ett slumpmässigt urval av 205 flickor i 16 års åldern med ett batteri av test för att mäta uthållighet, styrka, attityder till och intresse för olika fysiska aktiviteter. Samma grupp har undersökts på nytt, 18 år senare, med hjälp av enkätformulär, intervju samt mätning av bla syreupptagningsförmåga, styrka, benmassa och kroppssammansättning. Enkätformuläret tog bla upp frågor rörande fysisk aktivitet på fritid, förändringar av motionsvanor över tid och attityder till fysisk aktivitet. Benmassa och kroppssammansättning (muskelmassa och kroppens fettprocenthalt) har bestämts med en dubbelfotonabsorpstions-mätare (Lunar DPX, röntgenstråle med mycket liten stråldos). Resultat: Resultaten från mätningarna av benmassa ställs i relation till försökspersonernas fysiska aktivitet under ungdomsåren och vuxen ålder, vissa fysiologiska parametrar samt attityder till fysisk aktivitet. Databearbetning pågår. Betydelse för idrotten: Resultaten från mätningarna av benmassa har i longitudinella studier ej undersökts i det aktuella åldersintervallet. Det bedöms därför som mycket betydelsefullt att kartlägga värdet av fysisk aktivitet från ungdomsåren till 30-årsåldern, dvs den tid då maximal benmassa utvecklas. Resultaten finns redovisade i: Scand J med Sci Sports 1996;6;3570.
*500 $aAdress: Arbetsmiljöinstitutet, Enheten för fysiologi och teknik och Umeå universitet, Idrottsmedicinska enheten, Box 7654, 907 13 UMEÅ.
*653 $aMotionsvanor
*653 $aBentäthet
*653 $aOsteoporos
*653 $aFysisk aktivitet
*653 $aUngdomar
*7001 $aBarnkow Bergkvist, Margareta
*7001 $aLorentzon, Ronny
*850 $aIH
*852 $hMagasin Aar(p)
^
No reviews exists for this book.
Click here to be the first to write a review.
Vis
Send to