GIH biblioteket

   
 
Effekter av fysisk aktivitet på skelettomsättning : referat av forskningsprojekt
Your basket is empty
Vis
Location
 • Magasin Aar(p)
Main Entry - Personal Name
Title Statement
 • Effekter av fysisk aktivitet på skelettomsättning : referat av forskningsprojekt
Publication, Distribution, etc. (Imprint)
 • Centrum för idrottsforskning, Stockholm : 1995
Physical Description
 • s. 60
Series Statement/Added entry--Title
 • nr 18,
General Note
 • CIF-projekt 44/92, 123/93
 • Syfte och metod: Osteoporos (benskörhet) och därmed tillhörande frakturer visar en ökad incidens. Fysisk aktivitet har i flera kontrollerade studier visats minska åldersrelaterade benförsluster eller öka benmassan. Extrem fysisk aktivitet bryter dock ner skelettet. Hur fysisk aktiviatet specifikt påverkar benmassan är ej känt. Nyare analysmetoder (mätning av benmassa samt specifika biokemiska markörer) möjliggör undersökning av olika typer av fysisk aktivitets påverkan på benomsättningen. Vi har utfört tre försök, där a. sju friska män utförde ett maximalt arbete (Wingate-test), b. 14 yngre kvinnor samt c. 12 äldre kvinnor utförde ett måttligt uthållighetsarbete (jogging i 45 min respektive promenad i rask takt i 90 minuter). Bentäthet studerades med dubbel foton röntgen (DPX) och bencellernas aktivitet med specifika markörer i serum. Resultat: Akut maximalt arbete gav inte några akuta signifikanta förändringar i biokemiska benmarkörer i serum hos yngre män. Ett tillfälle av lättare vikbärande fysisk aktivitet påverkade benomsättningen i positiv riktning (ökad skelettomsättning med övervikt mot benuppbyggnad) hos yngre kvinnor. Hos äldre kvinnor sågs en liknande posititv effekt, som dock var mindre uttalad. Betydelse för idrotten: Motion och fysisk aktivitet får en allmer betydelsefull roll i prevention och behandling av bl a osteoporis. Nyare analysmetoder möjliggör utvärdering och optimering av olika typer av fysisk träning för skelettet. Resultaten ännu ej publicerade.
 • Adress: Umeå universitet, Idrottsmedicinska enheten, Inst f Ortopedi, Gösta Skoglunds väg 4, 901 87 UMEÅ
Index Term - Uncontrolled
Waiting
 • 0 (0)
*000   am
*00113090
*084 $aAar(p)$2kssb
*1001 $aLorentzon, Ronny
*24510$aEffekter av fysisk aktivitet på skelettomsättning :$breferat av forskningsprojekt /$cRonny Lorentzon, Kim Thorsen, Anders Kristoffersson, Johan Hultdin
*260 $aStockholm :$bCentrum för idrottsforskning,$c1995
*300 $as. 60
*440 $aCIF-forskningsprojekt ;$vnr 18,$x0280-1221
*500 $aCIF-projekt 44/92, 123/93
*500 $aSyfte och metod: Osteoporos (benskörhet) och därmed tillhörande frakturer visar en ökad incidens. Fysisk aktivitet har i flera kontrollerade studier visats minska åldersrelaterade benförsluster eller öka benmassan. Extrem fysisk aktivitet bryter dock ner skelettet. Hur fysisk aktiviatet specifikt påverkar benmassan är ej känt. Nyare analysmetoder (mätning av benmassa samt specifika biokemiska markörer) möjliggör undersökning av olika typer av fysisk aktivitets påverkan på benomsättningen. Vi har utfört tre försök, där a. sju friska män utförde ett maximalt arbete (Wingate-test), b. 14 yngre kvinnor samt c. 12 äldre kvinnor utförde ett måttligt uthållighetsarbete (jogging i 45 min respektive promenad i rask takt i 90 minuter). Bentäthet studerades med dubbel foton röntgen (DPX) och bencellernas aktivitet med specifika markörer i serum. Resultat: Akut maximalt arbete gav inte några akuta signifikanta förändringar i biokemiska benmarkörer i serum hos yngre män. Ett tillfälle av lättare vikbärande fysisk aktivitet påverkade benomsättningen i positiv riktning (ökad skelettomsättning med övervikt mot benuppbyggnad) hos yngre kvinnor. Hos äldre kvinnor sågs en liknande posititv effekt, som dock var mindre uttalad. Betydelse för idrotten: Motion och fysisk aktivitet får en allmer betydelsefull roll i prevention och behandling av bl a osteoporis. Nyare analysmetoder möjliggör utvärdering och optimering av olika typer av fysisk träning för skelettet. Resultaten ännu ej publicerade.
*500 $aAdress: Umeå universitet, Idrottsmedicinska enheten, Inst f Ortopedi, Gösta Skoglunds väg 4, 901 87 UMEÅ
*653 $aFysisk aktivitet
*653 $aBentäthet
*850 $aIH/RF
*852 $hMagasin Aar(p)
^
No reviews exists for this book.
Click here to be the first to write a review.
Vis
Send to