GIH biblioteket

   
 
Tennisarmbåge : referat av forskningsprojekt
Your basket is empty
Vis
Location
 • Magasin Aar(p)
Main Entry - Personal Name
Title Statement
 • Tennisarmbåge : referat av forskningsprojekt
Publication, Distribution, etc. (Imprint)
 • Centrum för idrottsforskning, Stockholm : 1996
Physical Description
 • s. 34
Series Statement/Added entry--Title
 • nr 19,
General Note
 • CIF-projekt 63/93 + 51/94
 • Syfte och metod: att med ljusmikroskopisk och biomekanisk undersökningsmetodik identifiera de muskulära faktorer som är av betydelse för utveckling av tennisarmbåde. Den ena delen av projektet omfattade kartläggning av handledssträckarmuskulaturens längd, tensionssamband, där muskellängden under pågående rörelse mättes med sk laserdiffraktometri. Den andra delen utgjordes av en kartläggning med ljusmikroskopiska tekniker av handledssträckarna. Resultat: Den muskel som i första hand är involverad vid tennisarmbåde uppvisar förändringar: minskad fiberstorlek och fiberskador. Den biomekaniska analysen visade att ursprunget för den muskel som drabbas vid tennisarmbåge förflyttar sig något vid armbågsböjning genom rörelseomfånget. Vidare noterades att graden av underarmrotation ej nämnvärt påverkade den passiva spänningen i muskelursprunget. Betydelse för idrotten: resultaten pekar på att den finns särskilt "farliga" positioner, där armbågen är böjd något liksom handleden. I sådana lägen kan mycket stora passiva spänningar uppstå och risken för skador i och omkring muskelfästet för handledssträckarna ökar. Studien visar också att de sannolikt finns ett teoretisk underlag för att använda sk epikondylitbandage. Sådan behandling skulle kunna hjälpa till att hålla muskeln på plats, så att den ej glider fram och tillbaka över sin rörelseaxel vid armbågsböjning. Resultaten finns redovisade i J. Biomechanics (1996)29,3:331-342. J. Hand Surg (1994)19A, 2:269-274. J. Neurophysiol (1994)71,3:874-881.
 • Adress: Sahlgrenska sjukhuset, Handkirugiska divisionen, 413 45 GÖTEBORG
Index Term - Uncontrolled
Added Entry - Personal Name
Waiting
 • 0 (0)
*000   am
*00112265
*084 $aAar(p)$2kssb
*1001 $aFridén, Jan
*24510$aTennisarmbåge :$breferat av forskningsprojekt
*260 $aStockholm :$bCentrum för idrottsforskning,$c1996
*300 $as. 34
*440 $aCIF-forskningsprojekt ;$vnr 19,$x0280-1221
*500 $aCIF-projekt 63/93 + 51/94
*500 $aSyfte och metod: att med ljusmikroskopisk och biomekanisk undersökningsmetodik identifiera de muskulära faktorer som är av betydelse för utveckling av tennisarmbåde. Den ena delen av projektet omfattade kartläggning av handledssträckarmuskulaturens längd, tensionssamband, där muskellängden under pågående rörelse mättes med sk laserdiffraktometri. Den andra delen utgjordes av en kartläggning med ljusmikroskopiska tekniker av handledssträckarna. Resultat: Den muskel som i första hand är involverad vid tennisarmbåde uppvisar förändringar: minskad fiberstorlek och fiberskador. Den biomekaniska analysen visade att ursprunget för den muskel som drabbas vid tennisarmbåge förflyttar sig något vid armbågsböjning genom rörelseomfånget. Vidare noterades att graden av underarmrotation ej nämnvärt påverkade den passiva spänningen i muskelursprunget. Betydelse för idrotten: resultaten pekar på att den finns särskilt "farliga" positioner, där armbågen är böjd något liksom handleden. I sådana lägen kan mycket stora passiva spänningar uppstå och risken för skador i och omkring muskelfästet för handledssträckarna ökar. Studien visar också att de sannolikt finns ett teoretisk underlag för att använda sk epikondylitbandage. Sådan behandling skulle kunna hjälpa till att hålla muskeln på plats, så att den ej glider fram och tillbaka över sin rörelseaxel vid armbågsböjning. Resultaten finns redovisade i J. Biomechanics (1996)29,3:331-342. J. Hand Surg (1994)19A, 2:269-274. J. Neurophysiol (1994)71,3:874-881.
*500 $aAdress: Sahlgrenska sjukhuset, Handkirugiska divisionen, 413 45 GÖTEBORG
*653 $aTennisarmbåge
*7001 $aLjung, Björn Ove
*7001 $aLorentzon, Ronny
*850 $aIH/RF
*852 $hMagasin Aar(p)
^
No reviews exists for this book.
Click here to be the first to write a review.
Vis
Send to